Windesheim start beweegproject in Indonesië

Zwolle – Respo International en Windesheim zijn in Indonesië een driejarig project gestart. Doel is de beweegmogelijkheden voor gehandicapte leerlingen en de competenties van hun leerkrachten op het gebied van bewegen en sport voor gehandicapten te vergroten. Hiervoor wordt een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld. Windesheimstudenten zullende komende 2,5 jaar het project op zes geselecteerde scholen ondersteunen.

Uit een projectverkenning op zestien scholen voor speciaal onderwijs in Bandung Indonesië bleek dat kennis en faciliteiten op het vlak van bewegen en sport voor gehandicapte kinderen veelal ontbreken. De verkenning is uitgevoerd door een delegatie van Respo International en de School of Human Movement & Sports van Windesheim, in samenwerking met FPOK-UPI (Sportacademie Bandung). Aansluitend was er een workshop waaraan zestig leerkrachten uit het speciaal onderwijs deelnamen. Zij maakten kennis met het aanbieden van beweegactiviteiten op het niveau van de leerling. Een nieuwe manier van kijken, wat leidde tot positieve reacties.

Windesheimstudenten worden uitgezonden

Vanaf 1 februari 2010 tot 1 juni 2012 zullen telkens vier studenten van Windesheim voor een periode van vier maanden het project ondersteunen. Ook gaan zij in die periode een aantal sportfestivals organiseren, in samenwerking met organisaties als SOIna, Porturin en BPOC. Deze organisaties richten zich op sport voor gehandicapten.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidietoekenning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het programma ‘Sportcoalities aan de Slag’.

Wat is Respo International?Respo International is een stichting voor sport en ontwikkelingssamenwerking, gelieerd aan Windesheim. Kijk voor meer informatie op www.respo.org.

Artikel delen:

Reageer