Waterschap en KvK willen meer contact

Zwolle – Dagelijks Bestuurslid Jan Oggel van het Waterschap Groot Salland heeft het nieuwe bestuursprogramma ‘Water is onze inspiratie’ persoonlijk overhandigd aan Gaston Sporre, voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Tijdens de overhandiging werd de intentie uitgesproken om bestuurlijk meer contact met elkaar te zoeken en nauwer samen te werken.

bestuursprogramma_oggel.jpg

Als waterbeheerder maakt het waterschap beleid en voert het taken uit die van belang zijn voor bedrijven en industrie, zoals vergunningen, belastingen, handhaving en het zuiveren van afvalwater. Beide bestuurders bespraken deze onderwerpen en zegden toe voortaan meer contact te hebben en intensiever samen te werken, zodat bedrijfsleven en waterschap meer voor elkaar kunnen betekenen.

Naast de KvK-voorzitter waren ook Medy van der Laan, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, en voorzitter VNO-NCW Midden, Tineke Bakker-van Ingen aanwezig. Oggel is als waterschapsbestuurder bij Groot Salland benoemd door de KvK en zit in het bestuur als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven. Daarnaast is hij voorzitter van de regio Midden van MKB Nederland.

Artikel delen:

Reageer