Woningcorporatie SWZ behoudt huurlabel

Zwolle – Woningcorporatie SWZ laat zich elk jaar onderzoeken om het zogenoemd KWH-label te behouden. De resultaten van het onlangs gehouden onderzoek laten zien dat de organisatie een behoorlijke sprong naar voren heeft gemaakt. Om het label te halen wordt de woningstichting op vijf onderdelen onderzocht. Alle onderdelen dienen voldoende te zijn om het label te verkrijgen.

Voor de gemeten labelonderdelen heeft SWZ de volgende cijfers behaald. Tussen haakjes staan de resultaten van 2007 waarin de meting voor de labelonderdelen voor het laatst heeft plaatsgevonden. Met name het labelonderdeel Woning Onderhoud is aanzienlijk gestegen. De klant waardeert op alle fronten de uitvoering van het onderhoud met een zeer hoog cijfer. Daarmee komt SWZ op plaats 6 van de 202 deelnemende corporaties.

 

1. Corporatie Bellen            7.3    (7.2)        

2. Woning Veranderen        7.4    (7.4)

3. Woning Onderhoud         8.7    (8.1)

4. Klachten Afhandelen       6.7    (6.5)

5. Woning Verlaten             8.2    (8.3)      

Er zijn ook aandachtspunten. Het onderdeel Klachten Afhandelen verdient de aandacht. SWZ heeft wel een lichte stijging van het cijfer weten te realiseren, maar de klant is nog steeds niet erg tevreden wat betreft het afhandelen van klachten. Huurders vinden de gemaakte afspraken niet altijd even duidelijk en zij vinden ook dat de klacht niet altijd naar volle tevredenheid wordt opgelost. In het jaarplan 2010 heeft SWZ het afhandelen van klachten als speerpunt genoemd om daar verbetering in aan te brengen.

  • KWH betekent Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Deze organisatie ziet kwaliteit als een continu verbeterproces en geeft een kwaliteitskeurmerk uit voor corporaties: Het KWH label. Bij dit label wordt de kwaliteit van de dienstverlening beoordeeld vanuit de zienswijze van de klant.
Artikel delen:

Reageer