Informatiebijeenkomst over Zorgzwaarte pakketten

Zwolle – Op 25 november  organiseert Platform VG samen met MEE IJsseloevers en Overijssel Platform VG  bij MEE  Zwolle dr. van Deenweg  2-10 een informatiebijeenkomst over veranderingen in de AWBZ en de invoering van zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP).  Deelname is gratis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De AWBZ is veranderd. Het nieuwe systeem van  zorgzwaartepakketten moet financiering op maat bieden voor  zorgvragers met een indicatie langdurig verblijf. Dat betekent dat iedereen die meer dan drie etmalen per week zorg en ondersteuning nodig heeft, te maken krijgt/heeft met een zorgzwaartepakket. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over zorgzwaartepakketten, PGB, Zorg in Natura, gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg, de nieuwe regels voor de functie begeleiding, indicatiestelling, eigen bijdrage AWBZ, veranderingen in 2010, bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Ouders, familie en belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich, onder vermelding van het aantal personen, tot en met  19 november  aanmelden bij Anne-Wil Lensen-Bonthuis a.bonthuis@meeijsseloevers.nl  Platform VG heeft van het Ministerie van VWS geld gekregen om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen van de zorgzwaartefinanciering en de consequenties ervan. Deze voorlichting is onderdeel van een groter project ondersteuning Cliënten Zorgzwaartebekostiging waarin NPCF, CG-raad, LOC, Platform GGZ en Platform VG samenwerken. Medewerkers van aangesloten belangenverenigingen zijn ingeschakeld om inleidingen te verzorgen.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. En dan krijg je een zzp indicatie maar er is geen tijd voor jou want er is geen personeel genoeg, of ze zijn ziek of op vakantie etc.


  ⚠️ Meld

 2. Mijn persoonlijke mening is dat het een verkapte bezuinigingsregeling is. Je wilt als zorgverlener de client graag de gewenste zorg bieden, maar jammer genoeg werkt o.a. de overheid daar niet altijd in mee…

  @zusenzo: spreek je uit eigen ervaring?


  ⚠️ Meld

 3. @zusenzo: dan zou ik de weg naar de clientenraad/klachtenfunctionaris bewandelen. Want als je indruk is, dat er niet de zorg geboden kan worden die nodig is, dan is het simpel weg aan de bel trekken zodat men ook hogerop in de organisatie hier van op de hoogte is.


  ⚠️ Meld

 4. als je problemen hebt met zorgaanbieders e.d, of je hebt zorgen of signalen, is het wellicht goed om ze ergens te melden. dit kan onder andere bij overijssel platform vg. overijssel platform vg is opgezet door ouders van mensen met een verstandelijke beperking. ze strijden voor goede zorg! ze hebben regelmatig gesprekken met bijvoorbeeld zorgkantoren, CIZ etc. er valt soms echt wel wat aan bepaalde signalen en klachten te doen alleen moeten ze wel bij de juiste personen terecht komen en met een groep ouders sta je vaak wel sterker! ook kan MEE soms wel wat doen. en ja… er zijn bezuinigingen, en soms kloppen die van geen kant, maar daar moeten we dan met z’n allen iets aan doen. alleen maar klagen helpt niet, we moeten met z’n allen actie ondernemen als we denken dat het beter kan! en ja… soms worden we daar met z’n allen erg moe van, en hebben we geen zin meer om te strijden maar ik denk toch dat we niet moeten opgeven en altijd moeten vechten om goed zorg!

  groeten anne-wil


  ⚠️ Meld

Reageer