Nieuw bestemmingplan: betere doorstroming IJsselallee

Zwolle – Het ontwerpbestemmingsplan IJsselallee is door burgemeester en wethouders van Zwolle vastgesteld. Het besluit maakt het mogelijk dat binnen afzienbare termijn maatregelen worden genomen om de verkeersafwikkeling op dit deel van de Zwolse buitenring te verbeteren. Het bestemmingsplan omvat het tracé van de IJsselallee dat gelegen is tussen het Spoolderplein en het kruispunt van de IJsselallee met de Hanzeallee en de Burgemeester van Walsumlaan.

Het plangebied is ongeveer anderhalve kilometer lang. Ook de bijbehorende groenstroken en aansluitingen op de IJsselallee vallen onder het plan. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk om in beide richtingen van de IJsselallee een derde rijstrook aan te leggen. Bovendien zorgen extra opstelstoken en efficiëntere verkeerslichten straks voor een betere doorstroming. De provincie betaalt mee aan de doorstromingsmaatregelen. Het bestemmingsplan heeft van 27 augustus 2009 tot en met 7 oktober 2009 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer