Heelkunde Isala winnaar van de Opleidingsprijs 2009

Zwolle – De opleiding Heelkunde in de Isala Klinieken in Zwolle mag zich dit jaar de winnaar van de Opleidingsprijs 2009 noemen. Sinds het aantreden van opleider Robert Pierik is dit volgens zijn artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) “de beste opleiding van Nederland”.  De jury is dit met ze eens. De Opleidingsprijs is geïnitieerd door De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG)  en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten. De financiële onderscheiding van 10.000 euro dient ten goede te komen aan de opleiding, bijvoorbeeld voor opleidingsintitiatieven in het kader van de modernisering.

In Zwolle staat een uitstekende, veilige werksfeer centraal. Er is ruimte voor opbouwende kritiek waarbij ook de stafleden jaarlijks worden beoordeeld op hun opleidingskwaliteiten. De opleider luistert, stuurt waar nodig, adviseert, maar motiveert bovenal. Verbeterpunten worden direct opgepakt; dit heeft al geleid tot een uitstekende studiekostenvergoeding. Onderwijs wordt zeer serieus genomen, elke vrijdagmiddag is ervoor gereserveerd. Bovendien wordt er volgens een gezond rooster gewerkt en ook deeltijdwerken is volledig geaccepteerd. Zwolle bevindt zich in goed gezelschap van de opleidingen Cardiologie in het Medisch Spectrum Twente, Heelkunde in het Medisch Spectrum Twente en Heelkunde in het LUMC, die ook wisten door te dringen tot de finale.
Noblesse oblige
De prijs is niet alleen bedoeld om de beste opleiding van Nederland te belonen. De winnaar mag zich als voorbeeld beschouwen voor andere opleidingen. Dat Pierik dit begrijpt klonk al direct door in zijn dankwoord, waarin hij andere opleiders oproept niet te ‘zeuren’ over opleidingsvernieuwingen maar ze  juist aan te grijpen als kansen om de beste medisch specialisten op te leiden.

Achtergrond
Na de opleiding tot arts volgt een vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of medisch specialist. Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) haalden het afgelopen jaar regelmatig het nieuws: in een aantal ziekenhuizen werken zij nog altijd te lang en staan ze onder grote druk. Minder aandacht was er voor de opleidingen waar er wèl volgens de huidige maatstaven wordt gewerkt. De Jonge Orde en de LVAG, twee organisaties van en voor aios, reikten daarom dit jaar voor het eerst de opleidingsprijs uit. Uit de 81 inzendingen voor 41 verschillende opleidingen koos de vakjury  4 genomineerden.

Artikel delen: