Vrijwillige expert helpt Muziekraad Zwolle

Zwolle – De eerste expert van de Expertisebank gaat als organisatieadviseur aan de slag voor Muziekraad Zwolle, de koepel van de Zwolse muziekverenigingen. De Expertisebank is een initiatief van Vrijwilligerscentrale Zwolle om de kennis van experts in te zetten voor vrijwilligersorganisaties.

expertise-0012.jpg

Waar het bij het meeste vrijwilligerswerk om helpende handen gaat, draait het bij de inzet van experts puur om hun kennis. Experts zijn professionals die vanwege hun kennis en ervaring als vraagbaak, coach of adviseur kunnen optreden bij vraagstukken of organisatorische problemen. Accountants, advocaten, coaches en bouwkundigen bijvoorbeeld, maar ook mensen met ervaring als directie- of bestuurslid. Vanuit vrijwilligersorganisaties is volgens projectmedewerker Ger Zweerts veel vraag naar experts. “Vrijwilligersorganisaties hebben geregeld behoefte aan praktische kennis bij het regelen van de financiële administratie, de organisatie van een evenement of het stroomlijnen van de communicatie of public relations. Daarnaast zijn er beleidsmatige en organisatorische vraagstukken.” Muziekraad Zwolle vraagt Dirk van de Voort om als procesbegeleider op te treden bij de bezinning op visie, missie en strategie. Een actieplan voor 2010 zal hieruit voortvloeien.

Het is duidelijk dat Van de Voorts inzet niet structureel is. Zweerts: “Experts zijn er voor tijdelijke inzet. Het gaat meestal om het oplossen van een probleem, het doorvoeren van een wijziging in het beleid of gewoon een tijdje meelopen om te klankborden.”Het aanbod van experts wordt gepresenteerd op een website die binnenkort online gaat. Ook nu al kunnen zowel experts als vrijwilligersorganisaties zich melden bij Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van Vrijwilligerscentrale Zwolle, met respectievelijk hun aanbod of vraag.

Artikel delen:

Reageer