Betere samenwerking voor dierenwelzijn in Zwolle

Zwolle – Wethouder Alida Kastelein, het Zwols Dierenasiel, Dierenambulance Zwolle en dierenbescherming Noord-Overijssel ondertekenden donderdagmorgen bij het Zwols Dierenasiel aan de Graham Bellstraat in Zwolle een intentieovereenkomst voor betere samenwerking. De partijen gaan de komende tijd concrete afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden in de keten van dierennoodhulp conform het Zwolse dierenwelzijnbeleid.

19-11-2009_gezamelijke_doelstelling-dierenasiel__1.jpg

De gemeente heeft de taak om te zorgen voor de opvang en verzorging van gevonden gezelschaps- en zwerfdieren gedurende de eerste twee weken. In september vorig jaar heeft de Zwolse gemeenteraad de Notitie Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. In deze notitie is de ambitie van de gemeente met betrekking tot het dierenwelzijnsbeleid opgenomen. Als regievoerder in de keten van dierennoodhulp brengt de gemeente verschillende partijen bij elkaar die hetzelfde doel nastreven. Het Zwols Dierenasiel en de Dierenambulance Zwolle ontvangen daarnaast financiële ondersteuning van de gemeente. De intentie-overeenkomst met alle ketenpartners in opvang en vervoer van dieren moet leiden tot duidelijk vastgelegde afspraken ter verbetering van de samenwerking voor dierenwelzijn binnen de gemeente Zwolle.

19-11-2009_gezamelijke_doelstelling-dierenasiel__2.jpg

Zwols Dierenasiel

Het dierenasiel zorgt voor opvang van honden en katten die in Zwolle gevonden zijn. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheid om eerstelijnsopvang te bieden. In bijna alle gevallen worden de dieren door de dierenambulance gebracht. Hiermee verzorgt het asiel de wettelijke taak van de gemeente om zwerfdieren onder te brengen voor ten minste twee weken. Daarna gaat het dierenasiel op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de dieren.

Dierenambulance

De Dierenambulance Zwolle richt zich op eerste hulpverlening en vervoer van huis-, zwerf- en in het wild levende dieren. Daarnaast biedt zij diensten aan particulieren aan zoals vervoer van huisdieren naar bijvoorbeeld een trimsalon, pension, dierenkliniek of ander opvangadres. Ook hulpverlening bij woningbranden en ontruimingen en het terugbrengen van weggelopen huisdieren hoort hierbij. Stichting Dierenambulance Zwolle houdt zich 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig met het vervoeren van gewonde dieren, zwerfdieren en het verwijderen van kadavers in opdracht van de gemeente. Gevonden honden en katten worden overgedragen aan ketenpartner Zwols Dierenasiel.

Dierenbescherming In de keten van opvang en vervoer van gevonden dieren in Zwolle houdt de Dierenbescherming zich bezig met preventie en toezicht op dierenwelzijn en de maatschappelijke en politieke beïnvloeding. Vervoer van dieren door de Dierenbescherming is van toepassing binnen de gemeente Zwolle voor zover het verwilderde zwerfkatten betreft die geneutraliseerd worden en teruggezet. Tijdelijke opvang van de verwilderde zwerfkatten is bij het Zwols Dierenasiel.

INTENTIEOVEREENKOMST

Tussen de vier partijen in de keten van vervoer en opvang van dieren in de gemeente Zwolle

A. Stichting Dierenambulance Zwolle

B. Stichting Zwols Dierenasiel

C. Dierenbescherming Noord-Overijssel

D. Gemeente Zwolle

 

 1. Stichting Dierenambulance Zwolle

 De Dierenambulance Zwolle richt zich op eerste hulpverlening en vervoer van huis-, zwerf- en in het wild levende dieren. Daarnaast biedt zij diensten aan particulieren aan zoals vervoer van huisdieren naar bijvoorbeeld een trimsalon, pension, dierenkliniek of ander opvangadres. Ook hulpverlening bij woningbranden en ontruimingen en het terugbrengen van weggelopen huisdieren hoort hierbij. Stichting Dierenambulance Zwolle houdt zich 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig met het vervoeren van gewonde dieren, zwerfdieren en het verwijderen van kadavers in opdracht van de gemeente Zwolle. Gevonden honden en katten worden overgedragen aan ketenpartner Stichting Zwols Dierenasiel. Goede samenwerking en duidelijke afspraken maken met de ketenpartners met eenduidige taakbeschrijvingen van alle partijen is wat de Dierenambulance wil benadrukken. 

 1. Stichting Zwols Dierenasiel

 Stichting Zwols Dierenasiel heeft als primaire taak het opvangen en tijdelijk huisvesten van honden en katten waarvan geen eigenaar bekend is. In de keten zorgt het dierenasiel voor opvang van honden en katten die in de gemeente Zwolle gevonden zijn. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheid om eerstelijnsopvang voor andersoortige dieren te bieden. In bijna alle gevallen worden de dieren door de dierenambulance gebracht. Op deze wijze verzorgt het asiel de wettelijke taak van de gemeente om zwerfdieren onder te brengen voor ten minste twee weken. Daarna gaat het dierenasiel op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de dieren. Primair richt Stichting Zwols Dierenasiel zich op de gemeente Zwolle. Vanaf 2010 zal het asiel zich secundair ook bezighouden met de opvang van dieren uit andere gemeenten zonder dat dit nadelige gevolgen voor de opvang van dieren uit de gemeente Zwolle heeft.

Het dierenasiel wil duidelijke afspraken over wie er verantwoordelijk is voor welk aspect in de keten van dierennoodhulp, respectvol met elkaar omgaan, goed overleg en goede samenwerking.

 1. Dierenbescherming Noord-Overijssel

 De kerntaken van de Dierenbescherming afdeling Noord-Overijssel zijn dierennoodhulp (vervoer en opvang van dieren), inspectie en toezicht houden op dierenwelzijn en maatschappelijke en politieke beïnvloeding.  In de keten van opvang en vervoer van dieren in de gemeente Zwolle houdt de Dierenbescherming zich bezig met preventie en toezicht. Vervoer van dieren door de Dierenbescherming is van toepassing binnen de gemeente Zwolle voor zover het verwilderde zwerfkatten betreft die geneutraliseerd worden en teruggezet. Tijdelijke opvang van de verwilderde zwerfkatten is bij het Zwols Dierenasiel. Om de continuïteit van de keten dierennoodhulp te garanderen vindt de Dierenbescherming het protocollair vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen belangrijk. De Dierenbescherming Noord-Overijssel hecht aan een goede samenwerking tussen alle partijen die het vervoer en de opvang verzorgen van zwerfdieren en in het wild levende dieren die zorgafhankelijk worden aangetroffen in de gemeente Zwolle. 

 

 1. Gemeente Zwolle

 Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de gemeente Zwolle de wettelijke taak om te zorgen voor de opvang en verzorging van gevonden gezelschaps- en zwerfdieren gedurende de eerste twee weken. In september 2008 heeft de Zwolse gemeenteraad de Notitie Dierenwelzijnsbeleid gemeente Zwolle vastgesteld. In deze notitie is de ambitie van de gemeente met betrekking tot het dierenwelzijnsbeleid vastgelegd voor de middellange termijn. De rol van de gemeente in de keten van dierennoodhulp is van belang voor de binding van de partijen en financiële ondersteuning van vervoer en opvang. De gemeente Zwolle staat als regievoerder in dit proces. 

Voor de gemeente is het van belang dat er een intentieovereenkomst door alle ketenpartners wordt onderschreven en dat die uiteindelijk leidt tot duidelijk vastgelegde afspraken.

Gezamenlijke doelstelling “Ons gezamenlijk doel is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit in de keten van dierennoodhulp conform de vastgestelde Notitie Dierenwelzijnsbeleid gemeente Zwolle. Hiertoe streven wij na om in 2010 concrete afspraken inzake taken en verantwoordelijkheden schriftelijk te hebben vastgelegd. Voorts willen wij goede samenwerking bevorderen door op een professionele en correcte manier met elkaar om te gaan, elkaar positief te bejegenen, te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen ten aanzien van dierenwelzijn in de gemeente Zwolle.”   

Zwolle, 19 november 2009    

De heer B.J.H.W.J. Kusters, secretaris Stichting Dierenambulance Zwolle    

Mevrouw M.M.J.Schoorlemmer-van der Molen, directeur Stichting Zwols dierenasiel   

Mevrouw J. Jansen, secretaris bestuur Dierenbescherming afdeling Noord-Overijssel   

Mevrouw A.J. Kastelein-Renkema, wethouder dierenwelzijn gemeente Zwolle

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. De Dierenambulance richt zich op eerste hulpverlening, dat doen ze helemaal goed!

  Alleen triest dat het niet altijd kan of “mag”.
  Zieke dieren in een dierenweide mogen niet zonder tussenkomst van de betreffende beheerder worden geholpen.
  Als de beheerder dan niet reageert, dan blijven de beestjes daar gewoon ziek zitten.
  Op dit moment in Zwolle Zuid 2 konijnen met mogelijk myxomatose.
  Die 2 beestjes zijn inmiddels een week geleden door hun dierliefhebbende eigenaar gedumpt…
  Als het die ziekte ook werkelijk is dan zijn er binnenkort 12 konijnen doodziek.

  Het betreft 2 zwart/witte Hollandertjes, dus wie gezien heeft door wie deze beestjes (in 2 etappes v/a vorige week donderdag) daar zijn gedumpt, of weet waar dit op elkaar lijkende stel vandaan komt, laat het svp weten!
  De dader zal zeer wel mogelijk vervolgd worden en terecht.


  ⚠️ Meld

Reageer