Voldoende voor Landstede BSO Zwolle

Zwolle – Ouders zijn zeer tevreden over de Buitenschoolse Opvang van Landstede. Dat blijkt uit recent onderzoek. Alle dertien vestigingen van Landstede Kinderopvang in Dalfsen, Ommen, Dronten, Diepenveen en Zwolle scoren een dikke voldoende: de ouders zijn zeer tevreden. In Zwolle scoren de zes BSO-vestigigingen van Landstede een 7 op algemene tevredenheid.

Bij Landstede Kinderopvang wordt opvang, verzorging en opvoeding geboden aan kinderen vanaf 8 weken tot 14 jaar. Eén van de pedagogische uitgangspunten is de visie van Reggio Emilia, een pedagogisch concept waarbij veel aandacht wordt besteed aan de individuele ontplooiing van het kind in brede zin. Daarbij wordt uitgegaan van wie kinderen zijn en wat ze kunnen in plaats van wat ze nog niet zijn en nog niet kunnen. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving, waar hun behoefte aan zorg en stimulans wordt erkend.

Tweejaarlijks onderzoek

Om de kwaliteit van de Buitenschoolse Opvang te waarborgen en zo optimaal mogelijk te houden, schakelt Landstede in overleg met de oudercommissies eenmaal per twee jaar een onderzoeksbureau in. Per vestiging worden ouders verzocht om de BSO op een aantal punten te beoordelen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een actieplan opgesteld. Want Landstede is van mening dat goed altijd nog beter kan en dat kwaliteit mede wordt gewaarborgd door voortdurend alert en vernieuwend te zijn en in te springen op veranderingen.

Uitkomsten Zwolle

Landstede Kinderopvang blijkt hoog te scoren. Er was een hoge respons en de ouders zijn over het algemeen zeer tevreden. In Zwolle heeft Landstede zes BSO-vestigingen:  BSO de Klokbeker, BSO de Phoenix, BSO de Vlieger locatie Ingelandenhof, BSO de Vlieger locatie Oude Wetering, BSO Geert Groteschool en BSO het Atelier. 82% van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar de BSO gaat en 62% beveelt deze aan bij vrienden en bekenden. De ouders geven een 7 voor de algemene tevredenheid. De zes BSO-vestigingen zijn van plan om de informatievoorziening te optimaliseren. Het gaat hierbij om praktische informatie, maar ook om het pedagogisch beleidsplan en informatie omtrent de groei en de ontwikkeling van het kind.

Artikel delen:

Reageer