Internationale prijs Zwols vastgoedbeheer

Zwolle – Zwolle heeft een internationale prijs gewonnen voor de manier waarop de gemeente leegstaande gebouwen beheert. Het gaat om de Prix Territoria Europe 2009. Wethouder Hennie Kenkhuis, verantwoordelijk voor onder meer het Zwolse vastgoedbeleid, neemt de onderscheiding woensdag 25 november in Parijs in ontvangst.

De Prix Territoria Europe is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt door Territoria Observatoire National de l’Innovation Publique. Elk jaar wordt zowel Franse als een Europese gemeente onderscheiden voor innovaties op het terrein van stedelijk beheer. Aan de toekenning ligt een aantal criteria ten grondslag: zo moet winnend beleid naar Franse maatstaven vernieuwend te zijn en moet de kennis over de winnende aanpak overdraagbaar zijn. Op basis van onder meer een werkbezoek aan Zwolle heeft de jury bepaald dat het vastgoedbeheer van de gemeente in aanmerking komt voor de prijs. Met name de manier waarop in Zwolle wordt omgegaan met het beheer van tijdelijk vastgoedbezit vindt de jury aansprekend. Sinds kort is het in Frankrijk wettelijk mogelijk om vastgoed (in bezit van de overheid) tijdelijk te laten bewonen. In Nederland kan dat al veel langer, bijvoorbeeld via een leegstandbeheerder. Gebruikmaking van een leegstandbeheerder heeft als voordeel voor de gemeente dat een pand snel beschikbaar is voor nieuwe ontwikkelingen. Het is een van de manieren die de gemeente inzet om planologische ontwikkelingen zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Uitgangspunten daarbij zijn dat panden (weer) tijdig beschikbaar komen om een ontwikkeling in de stad mogelijk te maken, tegen zo beperkt mogelijke kosten. Andere mogelijkheden voor beheer van tijdelijk vastgoed zijn het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst, het sluiten van een bruikleenovereenkomst en het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst op basis van de leegstandswet (waarvan corporaties met name in herstructureringswijken gebruik maken). Door het tijdelijk gebruik van leegstaande panden worden leegstand en allerlei daarmee samenhangende problemen voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vandalisme, diefstal en verloedering.  

Artikel delen:

Reageer