SP: een nieuwe koers voor Zwolle

Zwolle – de SP wil het roer in Zwolle omgooien. Dat blijkt uit het dinsdag vastgestelde 40-pagina’s tellende verkiezingsprogramma. Er moet volgens de partij minder geld en aandacht komen voor risicovolle projecten, zoals het Kraenbolwerk, het Noordereiland en de Voorsterpoort. Daarvoor in de plaats kiest de SP voor extra aandacht voor mensen die niet kunnen rondkomen, dakloos of ziek zijn.

De SP wil dat iedereen een eerlijke kans op een fatsoenlijk bestaan heeft met werk, een dak boven het hoofd en voldoende eten en de zorg die nodig is. Geen wachtlijst voor de schuldhulpverlening, voor de gezondheidszorg, ieder kind naar school, een veilige leefomgeving en betaalbaar openbaar vervoer. Eén van de speerpunten ligt bij de thuiszorg en het vervoer via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De SP kiest voor een injectie in de thuiszorg, zodat kwaliteit en zorg gewaarborgd blijft. Er wordt niet gewerkt met commerciële bedrijven met alleen een oogmerk op winst, zoals schoonmaakbedrijven.

Lijsttrekker Tjitske Siderius: ‘Bezuinigingen in de zorg zijn schering en inslag. De lichte begeleiding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is komen te vervallen. De thuiszorg wordt geregeerd door commerciële zorgaanbieders. Thuiszorgmedewerkers in Zwolle zijn er in arbeidsvoorwaarden op achteruit gegaan en worden geconfronteerd met reorganisaties. Bij het WMO vervoer zijn lange wachttijden en gecombineerde ritten aan de orde van de dag. Daar moet nu maar eens een einde aan komen.’

Een ander opvallend speerpunt van de partij zijn de voorzieningen in de buurt. De SP wil bijvoorbeeld in elke wijk een politiepost. Een politiepost – met ruime openingstijden – is volgens de partij de plek waar mensen terecht kunnen bij problemen. De politiepost moet daarom terug in elke wijk, van waaruit de wijkbeheerder, de stadswachten en de wijkagent samenwerken aan de leefbaarheid van de wijk. Maar ook kiest de SP voor een doorontwikkeling van de wijkcentra en een conciërge op elke school.

Tjitske Siderius: ‘Wij kiezen voor een ontwikkeling waarbij wijkcentra samen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sociaal cultureel werk, jongerencentra, opbouwwerk en sportfaciliteiten een belangrijke spil van de buurt worden. Multifunctioneel is daarbij het sleutelwoord. Het sociale uitgangspunt krijgt voorrang boven het financiële aspect.’

Ook houdt de SP in haar programma een sterk pleidooi voor betaalbare huurwoningen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is ondertussen opgelopen tot 26 maanden. Een oudere die via Driezorg een aanvraag doet voor een aanleunwoning moet – zonder urgentie – vijf jaar wachten. De SP staat pal voor deze basisvoorziening, een dak boven ieders hoofd.

Lijsttrekker Tjitske Siderius: ‘Schijnbaar hadden de villawoningen op de Oude Mars en in het Huis aan de Achtergracht  voor dit stadsbestuur (CDA, PvdA, CU en GL) meer prioriteit. Wat de SP betreft dus geen Rode Torenbrug van 1,5 miljoen of villa-appartementen op het Kraenbolwerk en het Noordereiland. Wij willen investeren in betaalbare woningen, met specifieke aandacht voor ouderen, gehandicapten en studenten.

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. De SP valt inderdaad op door de vele initiatieven en terecht geplaatste kritische kanttekeningen.
  Op zich is daar zeker niks mis mee..
  Als je goed leest, dan zie je dat de geldelijke middelen aan de luxe kant worden gekort en aan de meer sociale kant weer verdeeld worden.

  Ik kan het niet bestempelen als een eenzijdig betoog.
  Er zijn verdelende afwegingen gemaakt.
  Met de zorg en huishoudelijke hulp is het commercieel-droevig gesteld.

  Als ons geld naar gelukszoekers gaat die vanuit een heel arm land ineens wel een vliegticket kunnen bekostigen, dan klopt er iets niet!
  De echte arme en hulpbehoevende mensen uit o.a. Afrika vragen werkelijk welke richting Nederland ligt om daar dan heen te lopen…
  (info uit directe bronnen!)

  Wij kunnen die wereld echt niet verbeteren, wel kunnen we zorgen dat wij hier ernstig bezig gaan met de actuele problemen.  ⚠️ Meld

 2. @Hans2
  Korten aan de luxe-kant lijkt een sympathieke Robin-Hood gedachte. Echter, projecten als Voorsterpoort zijn keihard nodig om de Zwolse economie draaiende te houden.
  Zo’n verhaal over “elke wijk een politie-post” klinkt erg interessant , maar laat direct zien dat de makers van dit plan niet met beide benen op de grond staan.


  ⚠️ Meld

 3. Krijg van de opmerking gelukszoekers een onpasselijk gevoel van.

  En wat de verzorgingstaat betreft is het idd droevig gesteld,maar daar mogen we de uitvinders van de marktwerking aanrekenen.


  ⚠️ Meld

 4. er zijn mensen die zich overal aan storen. gelukszoekers die heb je er nu eenmaal bij en daar doen we weinig aan. jammer voor degenen die hier wel met goede bedoelingen zitten, die zijn hier de dupe van.


  ⚠️ Meld

Reageer