Nieuwe aanpak revalidatie patiënten hartfalen

Zwolle – De hartfalenpolikliniek van de Isala klinieken is een nieuwe aanpak gestart voor revaliderende patiënten met hartfalen. Sinds 26 oktober 2009 volgen elke twee weken vier patiënten tegelijkertijd gedurende een week een intensief revalidatieprogramma. De deelnemers verblijven intern. Daarnaast zetten ze de oefeningen thuis voort. De eerste deelnemers zijn zeer enthousiast. Deze intensieve week gaat vooraf aan het reguliere, extensievere programma.

Patiënten die goed revalideren kunnen grotere inspanningen aan, hebben een betere kwaliteit van leven en een langere levensverwachting. Het is voor het eerst dat een zorgverlener revalidatie voor deze patiëntencategorie zo intensief aanpakt. De vier patiënten trainen intensief door vijf keer per dag te oefenen, waarvan twee keer 1,5 uur onder begeleiding van een fysiotherapeut. Sportarts Mineke Vegter test de vorderingen. Cardioloog Suzanna de Vries en nurse practitioner i.o. Wim Wijtenhorst leiden het project. ’s Middags en ’s avonds zijn de partners aanwezig, zodat ook zij de oefeningen kennen en hierdoor betrokken raken bij het revalidatieproces. De patiënten zijn zo samen zeer intensief bezig met hun herstel. Dit maakt dat ze ook thuis blijven oefenen. Het wordt een nieuwe manier van leven. En juist dát is essentieel voor het behalen van een hoger gezondheidsrendement.

PilotOnderzoek in onder andere de USA toonde al aan dat intensieve revalidatie bij patiënten met hartfalen goede resultaten oplevert. In Nederland zijn de Isala klinieken de eerste die dit op deze manier in de praktijk brengen. Naast hartfalenpatiënten doen ook patiënten met een pacemaker mee. Ook voor hen zijn de vooruitzichten gunstig. Van de deelnemers verzamelen de sportarts en de nurse practitioner de gegevens. Over een half jaar hebben zij de eerste voorlopige resultaten met cijfers onderbouwd en zijn ze vergeleken met het bestaande, reguliere revalidatieprogramma. Dit bestaande programma duurt drie maanden, waarin de patiënt iedere week 3 maal een uur oefent onder leiding van een fysiotherapeut.

Artikel delen:

Reageer