Zwolle promoot Rijden op aardgas

Zwolle – Op het Stadskantoor aan het Lübeckplein in Zwolle is maandagmiddag de werkgroep promotiecampage Rijden op aardgas gestart. De gemeente Zwolle is één van de initiatiefnemers in de provincie Overijssel.

23-11-2009_rijden_op_aardgas_1.jpg

Door het gebruik van motorvoertuigen te verminderen kan Overijssel in 2020 een emmissiereductie van 11 kiloton realiseren. Om het rijden op schone en duurzame brandstof te stimuleren zet Overijssel vooral in op het rijden op aardgas en groen gas. De provincie wil dat er in 2010 in Overijssel minimaal 10 aardgas- en/of groen gasvulpunten zijn en dat er minimaal 500 voertuigen op aardgas of groen gas rijden. In 2015 rijden er minimaal 2000 voertuigen op aardgas / groen gas.

23-11-2009_rijden_op_aardgas_2.jpg

Schone en duurzame brandstoffen
De provincie Overijssel stimuleert het rijden op schone en duurzame brandstoffen om de volgende redenen:

 • terugdringen van de CO2-uitstoot.
 • verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van de inwoners van Overijssel. De provincie heeft in 2007 een Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Overijssel vastgesteld. Dit programma bevat maatregelen met als doel de emissie van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) te verminderen. Een van de maatregelen is het stimuleren van het gebruik van duurzame transportbrandstoffen.
 • bevorderen dat we voor brandstoffen minder afhankelijk worden van niet vernieuwbare fossiele brandstoffen. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat de vernieuwbare brandstoffen worden geproduceerd uit organische reststoffen en niet uit voor energieproductie geteelde landbouwgewassen.

 

Op de volgende duurzame brandstoffen kunt u op dit moment rijden:

 • aardgas (CNG) en groen gas (CBG)
 • bioethanol (E85)
 • biodiesel (B100)

 

Groen gas is nu nog beperkt beschikbaar. De verwachting is dat de beschikbaarheid de komende jaren sterk toe zal nemen. Rijden op elektriciteit, waterstof, LNG (vloeibaar aardgas) of LBG (groen gas) is nog niet op grote schaal mogelijk.

Auto’s op aardgas, ook wel Compressed Natural Gas (CNG), stoten minder roetdeeltjes en stikstof (NOx) uit. Ook de uitstoot van CO2 ligt lager. Wie aardgas tankt, werkt mee aan een verbetering van de luchtkwaliteit en is al snel goedkoper uit. Overijssel stimuleert rijden op aardgas en groen gas omdat het goed is voor de luchtkwaliteit  en daarmee de gezondheid van de inwoners van Overijssel en past binnen de doelstellingen van het energiepact om de CO2 uitstoot met 30% terug te dringen.

 • Schoner: Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. De uitstoot van roetdeeltjes is bijna nihil. Ten opzichte van benzine is de uitstoot van NOx 70% lager en de CO2-uitstoot 20-25% lager. In vergelijking met diesel is de uitstoot van NOx 95% lager en de CO2-uitstoot 5-10% lager. 

 • Voordeliger: aardgasauto’s zijn in aanschaf nu nog duurder dan standaardmodellen. Aardgas is echter een goedkope brandstof waardoor deze kosten snel zijn terugverdiend. Rijden op aardgas is economisch aantrekkelijk vanaf 10.000 – 15.000 kilometer per jaar. Met de rekentool op www.fuelswitch.nl kunt u voor uw eigen wagenpark en type voertuigen berekenen wat het u oplevert om op schone brandstof te gaan rijden.

 • Stiller: Aardgasmotoren maken minder geluid dan conventionele motoren.

 • Aardgastankstations: Dankzij aantrekkelijke subsidieregelingen van het Rijk, provincies en gemeenten groeit het aantal aardgastankstations in Nederland snel. Streven is een landelijk netwerk van circa 120 aardgastankstations in 2010. De gerealiseerde en verwachte aardgastankstations kunt u vinden op www.fuelswitch.nl.

 • Auto’s: Autofabrikanten leveren steeds meer types aardgasauto’s. De prestaties zijn gelijkwaardig aan andere auto’s. Op www.fuelswitch.nl staat een actueel overzicht van de beschikbare voertuigen inclusief prijzen en specificaties.

 • Veiligheid: Aardgas is onder de naam CNG als transportbrandstof aan de pomp verkrijgbaar. Het staat voor Compressed Natural Gas (CNG) en is samengeperst aardgas waar auto’s op kunnen rijden. Aardgas is niet vergelijkbaar met LPG. LPG is vloeibaar en zwaarder dan lucht. Mocht het vrijkomen, dan vervliegt het.

 • Zekerheid: Er zijn voldoende aardgasreserves om tot het einde van deze eeuw brandstof te leveren. Door het fijnvertakte aardgasnetwerk in Nederland zijn distributie en aanleg van tankstations relatief eenvoudig.
 • Duurzaamheid: aardgas maakt de weg vrij voor de introductie van groen gas. Dit is een klimaatvriendelijke versie van aardgas. Motortechnisch is rijden op aardgas en groen gas hetzelfde. Groen gas ontstaat uit organisch materiaal zoals gft-afval en mest. Nu kiezen voor aardgas betekent dat u meewerkt aan een schone en duurzame energiebron.

De campagne is een initiatief van de provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Rijssen-Holten, Steenwijkerland, Zwolle en SenterNovem.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Duurzame Mobiliteit
  Met veel interesse heb ik zojuist over dit mooie initiatief van de provincie Overijssel, gemeenten en SenterNovem gelezen. Graag attendeer ik u in dit verband op de onlangs gepubliceerde uitgave van Change Magazine over de vele mogelijkheden in de duurzame mobiliteitsmix de komende decennia. Dit themanummer is ism SenterNovem geproduceerd. Meer info hierover vindt u op http://www.changemagazine.nl


  ⚠️ Meld

 2. lpg-aardgas-groengas
  hoe is de mogelijkheid om van LPG over te stappen naar aardgas
  moet er dan een compleet nieuwe installatie ingebouwd worden ?
  is de reeds bestaande lpg gas tank te gebruiken en de toevoer installatie naar de motor
  wat zijn de teverwachten kosten


  ⚠️ Meld

Reageer