Greijdanus viert 50 jaar bestaan met boek en reunie

Zwolle – In 1959 is in Zwolle, met de naam prof. dr. S. Greijdanusschool, een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs opgericht. Vijftig jaar later, met inmiddels vier vestigingen en meer dan 3500 leerlingen, viert Greijdanus een gouden jubileum met feestelijke activiteiten.

greijdanus.jpg

Voor personeel en relaties is er op 15 januari 2010 een speciale jubileumviering in de Open Poort in Hattem. Hier wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Greijdanus dat blijft’ uitgereikt. Voor huidige leerlingen komt er in maart een feest met sport- en cultuurworkshops. Ook is er een optreden, maar van wie blijft nog geheim. Ouders worden uitgenodigd voor een feestelijke en informatieve avond met als thema onderwijs, opvoeding en identiteit. Hoogtepunt van alle festiviteiten is een grootse reünie op 10 april 2010 voor iedereen die op het Greijdanus in Zwolle onderwijs heeft gevolgd of er werkzaam is geweest. Samen herinneringen ophalen, horen wat er van klasgenoten terecht is gekomen, de school bekijken en oud-docenten ontmoeten. Aanmelden kan via de website www.greijdanus.nl/50jaar. Ontstaan

De school ontleent haar naam aan Seakle Greijdanus (1871-1948). Hij was hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen en een van hoofdrolspelers in het ontstaan van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Overtuigd van een noodzakelijke eenheid tussen kerk, gezin en school besloten gereformeerde ouders een eigen onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs op te richten. Met 85 leerlingen en drie docenten is de school begonnen als een ULO aan de Hortentiastraat in Zwolle.

Vandaag de dag
In de tussenliggende vijftig jaar is er veel veranderd en is het Greijdanus groter dan toen werd verwacht. Naast een grote vestiging aan de Campus in Zwolle zijn er ook locaties in Hardenberg, Meppel en Enschede bijgekomen, gaan er in meer dan 3500 leerlingen naar school en werken er ruim 450 personeelsleden. Ook in het onderwijs is er veel gemoderniseerd en worden alle leerroutes voor voortgezet onderwijs aangeboden.

De school is niet alleen gegroeid, Greijdanus gaat ook met haar tijd mee. Voorzitter van het College van Bestuur Martin Jan de Jong: “We zijn erg blij en dankbaar dat er al vijftig jaar gereformeerd onderwijs mag worden gegeven. Sinds het ontstaan is onze gereformeerde identiteit de basis voor onderwijs en beleid. Dat is en blijft het uitgangspunt. Maar hoe we daar vorm en inhoud aan geven is steeds in beweging. En dat is ook goed. We gaan mee met de ontwikkelingen en kunnen zo aansluiten bij waar de maatschappij om vraagt. Ouders en leerlingen kiezen bewust voor Greijdanus, dat willen we ook voor de toekomst elke dag waarmaken.”

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer