Informatiecentrum en Wmo-loket naar Stadskantoor

Zwolle – 16 december verhuizen het Informatiecentrum en het Wmo-loket van de gemeente Zwolle naar de begane grond van het Stadskantoor, aan het Lübeckplein. Op deze manier brengt de gemeente Zwolle haar dienstverlening van het Informatiecentrum, de publieksbalie en het Wmo-loket ‘de Zwolse Wegwijzer’ op één locatie bijeen. Door de verhuizing naar het Stadskantoor bereikt het Informatiecentrum mogelijk ook meer en andere doelgroepen. In verband met de verhuizing en de daarmee gepaard gaande verbouwing zijn het Informatiecentrum en het Wmo-loket gesloten van 10 tot en met 15 december.

De opzet van het Informatiecentrum en het Wmo-loket blijft gelijk. Het Informatiecentrum heeft antwoord op vragen over onder andere grootschalige projecten in Zwolle, over wonen in Zwolle en over het democratisch besluitvormingsproces in de gemeente. Het Wmo-loket is het adres voor vragen over zorg en welzijn, bijvoorbeeld over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het loket heeft daarnaast de functie om u door te verwijzen naar de instantie die u verder kan helpen met uw hulpvraag.  

In het Informatiecentrum ligt altijd relevante informatie, zoals bestemmingsplannen, verkeerbesluiten, bouwvergunningen ter inzage. Nu het Informatiecentrum verhuist, verhuizen de stukken die daar ter inzage liggen mee. Stukken die vóór 16 december 2009 gepubliceerd worden in de Peperbus, blijven tijdens de gehele termijn van tervisielegging in het Stadhuis liggen. Als extra service zullen deze stukken óók in het Stadskantoor ter inzage liggen. Stukken die ná 16 december gepubliceerd worden, liggen alleen nog ter inzage in het nieuwe Informatiecentrum in het Stadskantoor.

Na de verhuizing zijn het Informatiecentrum en het Wmo-loket voortaan ook op donderdagavond geopend. De openingstijden zijn met ingang van 16 december: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag van 09.00 tot 19.00 uur.  

Om het Informatiecentrum en het Wmo-loket in het Stadskantoor te kunnen huisvesten, wordt momenteel de hal van het Stadskantoor verbouwd. Na deze verbouwing maakt de publieksbalie voortaan gebruik van servicedesks. Bezoekers van de publieksbalie kunnen daarop, zonder tussenkomst van de receptie, zelf aangeven waarvoor zij komen, en direct hun eigen ticket met volgnummer printen. Ervaren gastdames- en heren van de gemeente helpen de bezoekers daarbij zo nodig graag op weg.  

Om de gemeentelijke ambities op het gebied van dienstverlening te kunnen realiseren werkt de gemeente Zwolle de komende jaren aan de totstandkoming van een klantcontactcentrum. De verhuizing van het Informatiecentrum en het Wmo-loket naar het Stadskantoor maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. 

Artikel delen:

Reageer