Vervolgstap op weg naar parkeergarage Katwolderplein

Zwolle – Er is een belangrijke vervolgstap gezet op weg naar de parkeergarage aan het Katwolderplein. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor een verdiepte garage met twee parkeerlagen waar ruimte is voor ongeveer 1260 parkeerplaatsen. Daarnaast wil het college de garage in eigendom houden. Dit houdt in dat de gemeente de garage zelf gaat beheren en exploiteren.

De voorkeur gaat uit naar de variant met twee parkeerlagen omdat deze optie in de meeste parkeerplaatsen voorziet. Op deze manier zijn er ook in de toekomst nog voldoende parkeerplekken om de groei aan parkeerbehoefte in en rond de binnenstad op te vangen. Bovendien blijkt deze keus financieel haalbaar te zijn. Het zelf beheren en exploiteren van de garage blijkt voor de gemeente een verantwoorde investering. De parkeergarage wordt voor de gemeente een rendabele garage.  

De verdiepte garage met twee parkeerlagen zal 0.60 meter boven het maaiveld uitsteken. De eigenlijke garage wordt dus ondergronds gebouwd. Door voor deze variant te kiezen is ook de basis gelegd voor de commerciële ontwikkelingen van het Katwolderplein. Boven de garage kunnen winkels en appartementen gebouwd worden. In het gebied van het Katwolderplein wordt ook het te realiseren busstation gevestigd. Hiervoor blijft aan de Pannekoekendijk voldoende ruimte over. Het busstation wordt gecombineerd met vrijliggende fietspaden, vrije busbanen en rijbanen voor het autoverkeer.

De gemeente gaat de voorkeursvariant nu verder uitwerken. Over de bebouwing op de garage moet de gemeente eerst een overeenkomst sluiten met de ontwikkelaar Multi Vastgoed bv. Het is de bedoeling dat het realisatiebesluit in mei 2010 klaar is. De bouw van de parkeergarage is noodzakelijk omdat er door de ontwikkeling van de nieuwe Vogelbuurt/Katwolderplein een grotere parkeerbehoefte ontstaat. Daarbij dient de garage ter compensatie voor de sloop van de parkeervoorziening op het Noordereiland en het opheffen van het parkeren in de binnenstad. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de mogelijkheden voor de parkeergarage onderzocht waarbij nu de variant met de twee parkeerlagen de voorkeur van het college heeft. Ook de ontwikkelaars, deltaWonen en Multi Vastgoed, en de bewonersvertegenwoordigers hebben een voorkeur voor deze optie.  

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer