Gemeente stelt uitgangspunten leerlingenvervoer vast

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2010 – 2011 opnieuw aanbesteden voor een periode van vier jaar. Voor deze aanbesteding heeft de gemeente een aantal uitgangspunten vastgesteld die moeten leiden tot een verbeterd en goedkoper vervoerscontract voor leerlingenvervoer binnen Zwolle.

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn al jaren hoger dan het beschikbare budget. Daarnaast bestaat vanuit de samenleving de wens het leerlingenvervoer kwalitatief te verbeteren en uit te breiden. Vandaar de keuze van het college voor deze uitgangspunten voor een verbeterd en goedkoper vervoerscontract. De gemeente wil het afstandscriterium op basis waarvan een leerling wel of geen recht heeft op vervoer niet verhogen. In Zwolle geldt een afstandscriterium van 4 kilometer, wettelijk geldt een maximum van 6 kilometer. Een verhoging van het afstandscriterium kan leiden tot een besparing van € 125.000 maar hiermee zou een groep van 135 leerlingen benadeeld worden. Dit vindt de gemeente niet wenselijk.

Andere uitgangspunten zijn:

·         De gemeente vergoedt geen vervoer van school naar de buitenschoolse opvang (en vice versa). Dit is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor vervoer van school naar zorglocaties.

·         Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen waarbij met grotere vervoersmiddelen gereden zal worden. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt omdat de vervoerder dan naast de chauffeur een begeleider moet aanstellen die de veiligheid en de sfeer tijdens de rit moet waarborgen.

·         De gemeente wil alle leerlingen die een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen, medisch laten beoordelen op de mate waarin ze zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer kunnen reizen. Zwolle heeft relatief meer leerlingen in het aangepast vervoer dan andere gemeenten van dezelfde grootte. Met de medische beoordeling wil de gemeente objectief en onafhankelijk laten beoordelen of iemand daadwerkelijk aangepast vervoer nodig heeft. Deze maatregel levert naar verwachting een besparing van 90.000 euro op.

De gemeente Zwolle gaat het leerlingenvervoer gelijktijdig met het WMO-vervoer en het zwem- en gymvervoer aanbesteden. Door deze vormen van vervoer in één keer aan te besteden verwacht het college te kunnen besparen op de indirecte inkoopkosten en het gezamenlijk contractbeheer. Het is de bedoeling dat in maart 2010 de definitieve keuze bekend is.

Artikel delen:

Reageer