Herman Dijk is beoogde dijkgraaf Waterschap

Zwolle – In de openbare vergadering van donderdagmiddag 26 november heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om de heer Herman Dijk (53) aan te bevelen bij de Kroon als dijkgraaf. Hij werd door een breed samengestelde vertrouwenscommissie na een open sollicitatieprocedure voorgedragen.

herman_dijk.jpg

De heer Dijk is momenteel nog werkzaam bij de provincie Noord-Brabant als directeur Economie en Mobiliteit, en is tevens lid van de Directieraad bij diezelfde provincie. Daarvoor is hij jarenlang werkzaam geweest in diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laatstelijk in de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Water. Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft. Over zijn ambitie om dijkgraaf  bij Groot Salland te willen worden zegt de heer Dijk: “Water loopt als een rode draad door mijn leven. Ik heb er ontzettend veel zin in om straks in dit mooie gevarieerde werkgebied van het waterschap werkzaam te mogen zijn.”

Voorzitter

De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

Als bestuurder behartigt de dijkgraaf de belangen van het waterschap en onderhoudt hij goede bestuurlijke relaties tussen het waterschap en andere overheden, belangenorganisaties, het bedrijfsleven en de burgers in het werkgebied.

De vacature van dijkgraaf is ontstaan, omdat de benoemingstermijn van de huidige dijkgraaf de heer Schaap op 31 december van dit jaar afloopt, en hij kenbaar maakte te willen stoppen als dijkgraaf. 

Verdere procedure 
De benoeming van de dijkgraaf is een Kroonbenoeming. Dat betekent dat de aanbeveling wordt toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De aanbeveling met hun beschouwingen wordt doorgeleid naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De benoeming tot dijkgraaf vindt plaats bij Koninklijk Besluit en geldt voor een periode van zes jaar.

Artikel delen:
Reacties 7

Reageer