SP doet voorstellen voor verbetering WMO-vervoer

Zwolle – De fractie van de SP zal maandag tijdens de raadsvergadering vijf voorstellen aan de andere partijen voorleggen ter verbetering van het WMO-vervoer.  Uit een onderzoek van de SP bleek in het voorjaar al dat er grote problemen zijn bij het WMO-vervoer, zoals lange wachttijden, gecombineerde ritten, een slechte comfort in de taxi’s en een slechte klachtenafhandeling. Wethouder Dannenberg (CDA) constateerde deze problemen ook, maar wil met de nieuwe aanbesteding geen maatregelen treffen. Dit noodzaakt de SP om deze maatregelen alsnog via de gemeenteraad af te dwingen.

Allereerst doet de SP het voorstel om de vervoerder op ritniveau af te rekenen. Op dit moment wordt de vervoerder niet afgerekend op de wachttijd van de klant, maar op de tijd die de klant in de taxi zit (ritduur). Hierdoor komt het voor dat de vervoerder de gebruiker lang laat wachten, maar de klant vervolgens wel binnen de gestelde tijd naar de gewenste locatie brengt. Zo;’n rit wordt in het systeem als ‘goed uitgevoerd’ geregistreerd, terwijl de gebruiker niet op tijd is, lang heeft moeten wachten en in sommige gevallen nadelige financiële consequenties ondervindt, omdat men niet op tijd op een afspraak is. De SP wil dat de vervoerder ook op de wachttijd wordt afgerekend. Daarnaast wil de SP dat de gebruiker voor alle financiële schade wordt gecompenseerd bij een gegronde klacht en de eigen bijdrage teruggestort krijgt.

Verder vraagt de SP van de Raad om een procedure van klachtenafhandeling te ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt horen, wederhoren en een gedegen besluitvorming is. De partij pleit ervoor om de gebruikers na het indienen van een klacht door het vervoersbedrijf of de gemeente persoonlijk op de hoogte te stellen over de afhandeling van de klacht en de mogelijke vervolgstappen die daaruit voortvloeien. Ook vraagt de SP om in het bestek op te nemen dat de vervoerder zich houdt aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) en mag het WMO-loket van de gemeente aan gebruikers geen rolstoelen verstrekken die niet veilig kunnen worden vervoerd. Uit het rapport van Mobycon over het WMO-vervoer blijkt dat de gemeente niet altijd veilige rolstoelen verstrekt.

Bovendien wil de SP dat de begeleiders van de gebruikers van het WMO-vervoer gratis kunnen blijven meereizen. Wethouder Dannenberg wil dit schrappen uit het bestek, omdat de chauffeur volgens hem deze begeleiding op zich kan nemen. De SP voorziet grote problemen als de chauffeurs de taxi moet besturen en begeleiding moet bieden, met name bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit voorstel moet wat de partij betreft zo snel mogelijk van tafel.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen via de gemeente gebruik maken van het WMO vervoer. De SP vindt dit vervoer van groot belang, omdat de gebruikers door deze voorziening deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Vooral voor ouderen is het de schakel tussen actief blijven of vereenzamen. Het kan sociaal isolement voorkomen en stelt mensen in staat om actief te blijven. Er is een hoop mis en nu hebben we de kans om grote verbeterstappen te zetten. Ik hoop dat de Raad ook ziet dat het anders moet.’

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Goede actie van de SP, je wordt wanhopig van die uitlooptijden bij het WMO vervoer. Kwartier eerder / kwartier later prima maar kom in dat tijdstip.

  Verder helaas geen aandacht voor de aanmeldtijd. Wil je naar Hattem of terug moet je anderhalf uur van te voren aanmelden. Taxibus Apeldoorn en RT ZO Drente hebben een aanmeldtijd van een half uur !!!!

  Ook bij klachten moeten de namen van de klanten niet bekend zijn bij de vervoerder. Vervoerders hebben een goed geheugen voor namen van mensen die vaak klagen.


  ⚠️ Meld

 2. Verder doet de terugbelservice het nog steeds niet een boeken op aankomsttijd (heel belangrijk als je een afspraak hebt in ziekenhuis, arts of fysio) is nog steeds niet mogelijk


  ⚠️ Meld

 3. Schrappen begeleiding
  Het schrappen van de mogelijkheid tot begeleiding is werkelijk belachelijk. Begeleiding is niet alleen nodig voor en tijdens de rit, maar vaak vooral op de plaats van bestemming. Hierbij valt te denken aan een bezoek aan het ziekenhuis, waabij het om zowel fysieke redenen als ook hulp bij het verwoorden van klachten begeleiding noodzakelijk is. De CDA wethouder lijkt alleen maar oog te hebben voor het goedkoper maken van het WMO vervoer niet voor de mensen die er gebruik van maken. Een goede klachtenregeling is ook bittere noodzaak. Er gaat te vaak wat fout, waardoor mensen niet op het WMO vervoer kunnen vertrouwen. Ik spreek hierbij uit ervaring. De SP heeft zeker gelijk met het verwoorden van de verbeterpunten.  ⚠️ Meld

 4. Het schrappen van de mogelijkheid tot begeleiding is werkelijk belachelijk.

  Dat is inderdaad onverantwoordelijk. Het gaat om WMO vervoer niet om OV taxi vervoer zoals in andere steden/gebieden waar iedereen gebruik van kan maken.

  Mensen die gebruik moeten maken van wmo taxi vervoer hebben vaak een lichamelijke of andere beperking en hebben daardoor de steun van een ander nodig.

  Hoe moet de begeleider dan naar het ziekenhuis, ggz, huisarts of fysio ?


  ⚠️ Meld

 5. even een reactie op het verhaal van henk,

  het wmo vervoer is in het leven geroepen om ouderen en minder validen uit een sociaal isloement te houden en is niet bestemd voor vervoer naar artsen,zikenhuizen en de fysio.
  deze voorwaarden staan zelfs in de folder die de gemeente aan de wmo klanten verstrekt.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.