Vragen over onveilige situatie Voorsterbrug

Zwolle – Op 8 maart 2008 jl. heeft de fractie van Swollwacht het college in kennisgesteld van de onveilige en overlastgevende situatie door opspattend water van automobilisten op de Voorsterbrug voor (brom-) fietsers komende vanuit Stadshagen / Westenholte. In de beantwoording op deze vragen gaf B&W aan het met Swollwacht eens te zijn, maar dat de situatie naar aanleiding van een gedane controle geen reden gaf om passende maatregelen te nemen.

Nu 1,5 jaar verder is de situatie naar de mening van fractievoorzitter Eikelboom zodanig veranderd, dat er wel degelijk snel passende maatregelen genomen dienen te worden om de situatie voor (brom-) fietsers veiliger te maken en overlast door (regen-)water te doen verdwijnen. Eikelboom: "De reden hiervoor is dat door opspattend water van automobilisten fietsers gaan uitwijken en hierdoor al een aantal ongelukken hebben plaatsgevonden. Los hiervan ben ik ook nog eens van mening dat de gedane controle en het niet ondernemen van actie geen enkele recht doet aan de overlastgevende situatie."
Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom de volgende vragen: 

 1. Bent u nog steeds van mening, nu er ongelukken hebben plaatsgevonden er nog steeds geen maatregelen nodig zijn?
 2. Zo ja, waarom bent u van mening dat er geen maatregelen nodig zijn om de onveilige en overlastgevende situatie op te lossen?
 3. Zo nee, wat bent u voornemens te doen om bovengenoemde overlastgevende situatie snel op te lossen?
 4. Kunt u aangeven binnen welke termijn de maatregelen zijn toegepast?

  Freddy Eikelboom

  Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Hoe moet ik dat nou zien? De fietsbrug van en naar westenholte of…waar ligt die brug die men ook wel hasselterbrug noemt.

  alvast bedankt


  Maak melding

 2. @Zusenzo:
  Gaat over de brug over het Zwolle-IJsselkanaal.
  Na het naleggen van de fietsbrug naar Westenholte (een stukje verderop) is het fietspad over deze brug 2-richtingverkeer geworden.


  Maak melding

 3. Arie,

  ik kom van de zwartewaterallee langs gamma en ga dan onder de spoorlijn naar kampen door en dan rechtsaf de brug op, daarna komt de fietsbrug naar westenholte…maar  Maak melding

 4. zusenzo,ik heb vanochtend een stukje in Uw mening van de Stentor gezet hierover.het is de nieuwe brug niet ,maar de oude waar je vroeger aan twee kanten kon fietsen.Nu echter fietsen er dagelijks alle schoolgaande kinderen langs vanuit richting Kampen,alle westenholtenaren en Stadshagenezen enz.Dat de politiek dit nu opneemt verheugt me wel ,want ik praat namens vele mensen.


  Maak melding

 5. Een bijzonder nare opmerking Dick .Ik spreek namens mensen uit Westenholte omdat ik het wijkspreekuur doe ,omdat ik veel vrijwilligerswerk doe en dan hoor je wel eens wat .Ikwordt op de markt in westenholte aangesproken,in de sportschool in sheerenbroek overal zelfs op de voetbal .Als jij de helft wist wat ik deed (met veel plezier) dan zou je niet zo reageren.Ik ben nu eenmaal een aanspreekpunt geworden in ons mooie dorp,waarvan mijn vrouw Betsie wel eens een punthoofd krijgt.Alleen reageren op deze site is gemakkelijk maar om ook nog eens wat te doen is een tweede.Morgenavond wijkplatform in Het Anker,nou ik heb wel weer wat punten ,maar dat heeft niets met welke politieke partij te maken.iedere partij had kunnen reageren alleen Anneke Nusselder heeft gereageert


  Maak melding

 6. @ wichert: Wie van jullie is de waard dan?

  Zou wel voor een windscherm willen pleiten….Toen mijn as directice eens bijna van de brug waaide. Omdat ze het mooie Westenholte wilde bezoeken en de gastheer te beroerd was haar tegemoet te fietsen ­čś« Fietste “held” een aanstormend toptrainerT Berry Z. haar tegemoet. Terwijl hij aan de andere kant van de brug fietste. Liet zijn vriendin even voor wat ze was om mijn as directrice veilig naar beneden te begeleiden. Daar was zijn meisje niet zo blij mee, maar hij deed toch maar.

  Heb de afgelopen 3 dagen vele Westenholtenaren en Stadshagenezen gesproken ook ouderen (70 en ouder); geen klachten gehoord. Daarvoor ook niet. De klacht(en) zullen er echter wel zijn, anders schreven jullie er niet over.


  Maak melding

 7. O, had je eerste bijdrage nog niet gelezen Wichert

  nare opmerking

  . Dat begrijp ik niet. Ligt toch voor de hand, jullie staan beiden op de Swollwacht lijst? Jullie bijdragen komen bijna dezelfde dag. Is er bij jou een klacht binnengekomen ├ęn bij Freddy dan?  Maak melding

 8. Als je nou eens goed leest dick,de klachten heb ik toch duidelijk aangegeven en doorgestuurd naar ALLE politieke partijen en ook naar de wethouders Cnosse n en Kenkhuis en naar de man die het uiteindelijk moet beslissen ,zo lijkt het en dat is Toon van Beek.Ik hoop dan ook dat hij morgen aanwezig is op het wijkplatform.Overigens ben ik geen luchtgitaarspeler of zoiets die zomaar wat in de ruimte kletst,dat moet ook jij toch weten


  Maak melding

 9. @ wichert. Oh Toon van Beek, die heb ik ook eens gesproken.
  Weet nixxx van luchtgitaren. Maar ik vond het opvallend wat ik al eerder schreef

  Ligt toch voor de hand, jullie staan beiden op de Swollwacht lijst? Jullie bijdragen komen bijna dezelfde dag. Is er bij jou een klacht binnengekomen ├ęn bij Freddy dan?

  Als jullie het niet samen hebben bedacht, was het wellicht handiger geweest dat wel te doen. Hadden geen 2 personen zich over verschillende teksten hoeven te buigen met hetzelfde onderwerp.

  Het zal jullie echter ongetwijfeld om het doel gaan: onveilige en overlastgevende situatie verbeteren. Zal eens actief om me heen vragen of er meer mensen last van hebben.
  succes in elk geval.


  Maak melding

 10. @dick
  ik lees tussen de regels door dat Wichert jouw opmerking over Stentor/Weblog wat negatiever opvat dan jij bedoelt.
  Zo naar was je opmerking niet, dacht ik.
  maar goed, wel een vermakelijke discussie.  Maak melding

 11. Ik vatte het op als dat jij, Wichert hier vaak post en daarom zoiets hier niet doet maar Freddy en dat jij dan weer die andere media voorziet….

  Ik zag t ook zo slecht nog nie ­čśÇ


  Maak melding


 12. Vrijdag wordt de Voorsterbrug geopend. Dan zal het autoverkeer neem ik aan toch wel een stuk afnemen op de oude brug (de ophaalbrug bij de sluis).
  Ik ga er vanuit dat ze hem dan ook wel zullen asfalteren en evt de fietsstrook verbreden.


  Maak melding

 13. Lezers: Waarom is het ineens vreemd als Wichert hier reageert? Mag hij dat niet als zijn partij maatje hier een bericht laat plaatsen? Laat een ding duidelijk zijn Wichert reageert hier regelmatig, dus nu ook, ik vind hem een integere gozer.


  Maak melding

 14. Ik heb een afspraak met Brug tv??/.Ik heb zelf geen kabel dus weet niet wat het inhoud.Jammer dat het nu juist droog is en om 11 uur niet zo druk.Piet we hebben het hier over de oude brug over het kanaal richting Kampen en niet over de ophaalbrug bij Spoolde.En voor de critici onder ons ik geloof dat Freddy Eikelboom ook is uitgenodigd.


  Maak melding

 15. Edwin voor jou niet belangrijk,geeft niet hoor je kunt ook niet alles hebben .Piet jij hebt het over de brug bij Spoolde,dit gaat echter over de oude brug over het Zwolle Ijsselkanaal richting Kampen.Als je het wil weten ik ga nu naar die brug en er komt iets op TV Brug?? Ik kan het zelf niet omdat ik geen kabel heb.Waar ik woon is het nog ,nou ja laten we zeggen leuk


  Maak melding

 16. Mis je nixxx aan wichert: BrugTV. Maar laten we niet janken over het niveau, er zit volgens mij ook geen gemeenschapsgeld in. Misschien wil Papje het wel opnemen, die is daar de Harry Mens. Zonder dochter, dat dan weer niet.

  Je mist zonder kabels wel andere interessante “invalshoeken”. Maar ja: je kunt niet alles hebben ­čśë
  —–
  Ontopic: nog geen negatieve geluiden gehoord. Ook thuis niet. Natuurlijk zijn die er wel, al was het alleen maar van de persoon/personen die bij jullie kwamen.


  Maak melding

 17. Ach Dick ik ben altijd al bang geweest voor kabelbanen,toen ik net het interview deed op de brug waren er toch weer heel veel mensen die even de duim omhoog staken,vanavond op het wijkplatform zullen er ongetwijfeld wel weer vragen over komen,net als de twee vorige platforms.Dick jij kunt ook de situatie bij de busingang bij het kerkhof,hier zijn ook vragen gesteld omdie bussluis in ieder geval te gebruiken voor het inkomende verkeer,hier is ook nog nooit een antwoord opgekomen.Nu ligt die baan er voor 1 bus per 15 minuten.


  Maak melding

 18. Kickert ook? Oh nee, die fietst nooit. Misschien Jaap? Sorry: flauw.

  Ken de situatie daar inderdaad (kerkhof-bussluis).
  Vind z├ęker dat alle vragen binnen een redelijke termijn beantwoord moeten worden. Zou daar nixxx over vastgelegd zijn?

  Ach, om met Freddy te spreken: laten we skerp blijven.


  Maak melding

 19. Algemene reactie van B&W op de vragen:

  De Voorsterbrug is in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat waarover de gemeente geen zeggenschap heeft. De beschikbare ruimte die nodig is om verkeersfuncties op de brug goed te scheiden vinden wij ook onvoldoende. Daarover zijn we het met elkaar eens. Het veiligheidsaspect voor vooral het langzaam verkeer heeft RWS kunnen realiseren door het aanbrengen van een vangrailleuning. Er is echter geen ruimte aanwezig om aan deze leuning een scherm te plaatsen om het opspattende water van de hoofdrijbaan te keren. Vooral de windbelasting op een dergelijke voorziening vraagt een zwaardere constructie en een andersoortige bevestiging op het brugdek.

  Wij beantwoorden deze vragen daarom als volgt

  1)Wij willen het gebruik van de fiets stimuleren en waar mogelijk het comfort voor de fiets verhogen. Naar aanleiding van uw vragen in 2008 over opspattend water/modder op de brug hebben wij dan ook onmiddellijk actie ondernomen. Wij hebben een aantal zogenaamde spatplanken geplaatst om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van veel opspattend water. Hiervan bleek destijds geen sprake. In de beantwoording van uw vragen hebben wij u hierover geïnformeerd, Ook hebben wij u destijds over de onmogelijkheden van verbreding en plaatsing van vangrailconstructies geïnformeerd.

  Wij constateren dat er veel schooljeugd gebruik maakt van dit fietspad. Wij zien dat er soms wel 3 of 4 fietsers naast elkaar rijden. Dit in combinatie met tegenliggers of passerende scooters levert een gevoel van onveiligheid op en wij hebben begrepen dat er ondertussen een paar incidenten tussen fietsers onderling hebben plaatsgevonden. Wij zijn met u van mening dat hiervoor aandacht en maatregelen nodig zijn ten behoeve van de verkeersveiligheid.

  2)Wij zien geen mogelijkheden tot het treffen van fysieke maatregelen tegen opspattend water

  3)Nu de nieuwe brug geopend is, verwachten dat het aandeel verkeer/vrachtverkeer over de oude brug zal afnemen. Dit zal volgens ons in algemene zin een verbetering van de beleving van verkeersveiligheid voor de fietsers opleveren. Daarnaast willen we in 2010 meer gaan inzetten op gedragsbeïnvloeding van fietsende scholieren door verkeerseducatie en communicatie op scholen.

  4)zie 3

  Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

  Burgemeester en wethouders van Zwolle

  de burgemeester, H.J. Meijer

  de secretaris, O.Dijkstra  Maak melding

Reageer