Samenwerkingsovereenkomst Gemeente en Go4kids

Zwolle – De gemeente en Stichting Go4Kids zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De overeenkomst heeft tot doel de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde EPODE aanpak. De gemeente vindt het belangrijk overgewicht bij kinderen terug te dringen en heeft daarom in mei dit jaar besloten de aanpak van overgewicht bij 0-19 jarigen te verbreden conform de EPODE aanpak naar ‘De Gezonde Stad’.

De Gezonde stad, waarbij de gemeente de regie voert, is een vervolg op ‘Samen Gezond’ van de GGD. Het uiteindelijke doel van ‘De Gezonde Stad’ is een gezonde leefstijl voor alle Zwollenaren, waarbij eerst integraal wordt ingezet op overgewicht bij kinderen met behulp van de EPODE aanpak. De gemeente heeft een kwartiermaker Gezonde Stad aangesteld. Zij moet een plan van aanpak opstellen voor de invoering van de EPODE aanpak in Zwolle.  

EPODE is ontwikkeld in Frankrijk en staat voor Ensemble Prévenons l’Obesité des Enfants, ofwel laten we samen het overgewicht bij kinderen aanpakken. Op lokaal niveau gaat dit initiatief de strijd aan met overgewicht onder jongeren, en betrekt hierbij de hele sociale omgeving: gezin, school, gezondheidszorg, sportverenigingen, bedrijfsleven, lokale politiek. De gemeente verbindt zich aan een langjarige integrale aanpak, waarbij zij de eindverantwoordelijkheid voor de aansturing en uitvoering op zich neemt, een lokale projectmanager aanstelt en de ondersteuning zoekt van ‘local hero’s’ (sporters en andere bekendheden). Van essentieel belang is de samenwerking tussen publieke en private partners. In Zwolle wordt de aanpak vooral wijkgericht ingezet. Vanuit ‘Samen Gezond’ waren in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek al acties in gang gezet. De komende tijd staan er vanuit ‘De Gezonde Stad’ ook weer activiteiten en acties op het programma.

GO4Kids is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de lokale, integrale bestrijding van overgewicht bij kinderen te stimuleren overeenkomstig de EPODE aanpak. Go4Kids zet hiervoor samen met gemeenten in wijken projecten op en ondersteunt deze meerdere jaren met kennis, ervaring en financiële middelen. Stichting Go4Kids en de gemeente moeten hiervoor een overeenkomst sluiten. De overeenkomst tussen de gemeente en Go4Kids wordt in principe aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het plan van aanpak waarin het voorstel voor de inzet van de financiële middelen van Go4Kids wordt gedaan, wordt op dit moment opgesteld door de kwartiermaker.  

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer