Programma van eisen en budget brandweerpost Noord

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders legt aan de gemeenteraad een stedenbouwkundig programma van eisen en een bouwkrediet voor de brandweerpost Noord aan de Middelweg voor. Belangrijk uitgangspunt van het programma van eisen is dat de voorkant en de hoogte van het gebouw aansluiten bij gebouwen in de omgeving. Verder is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt bij de bouw.

Ook de ontsluiting van het verkeer bij de nieuwe brandweerkazerne is van belang. De uitrit van de kazerne krijgt een plek aan de Middelweg, de inrit aan de Dennenstraat. De verkeerssituatie moet nog verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verkeersituatie rondom de nabijgelegen Dr. K. Schilderschool. Naast het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen moet de raad een besluit gaan nemen over de grondexploitatie aan de Dennenstraat. Zoals het er nu naar uit ziet kan de brandweerkazerne kostenneutraal gebouwd worden.  

Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben tijdens een inloopbijeenkomst op 12 november kunnen reageren op het programma van eisen. De daar gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de nu voorliggende plannen. Na besluitvorming door de raad wordt er een keuze gemaakt voor een architect en een ontwerp en wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer