Subsidiering onderhoud Monumenten beter geregeld

Zwolle – Het wordt makkelijker voor eigenaren van monumentale panden in Zwolle om een beroep te doen op onderhoudssubsidie. Het college wil de onderhoudsubsidie voor gemeentelijke monumenten achteraf verstrekken. Die overzichtelijker procedure past bij het streven van de gemeente naar minder en duidelijker regels. Verder komt de toeslagmogelijkheid op subsidie waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt te vervallen.

Eigenaren van monumenten lopen als gevolg van detaillering en materiaalgebruik in de praktijk aan tegen iets hogere dan normale onderhoudskosten. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud is, zeker op de lange termijn, van groot belang voor instandhouding van monumenten. Omdat Zwolle zuinig is op haar monumentale erfgoed bestaat er een regeling die eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet komt wanneer zij hun monument opknappen. Die Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing wordt aangepast om zowel eigenaren als de gemeente tegemoet te komen, stellen burgemeester en wethouders nu voor. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruik maken van rijksregelingen. 

Wie volgens de voorschriften (kleinschalig) onderhoud uitvoert dat voor subsidie in aanmerking komt, kan dat straks achteraf aanvragen. Daarmee komt de aanmelding vooraf te vervallen. Particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen eens per twee jaar de subsidiabele onderhoudskosten voor monumentale onderdelen van hun monument terugvragen. De nieuwe werkwijze ligt binnenkort ter inzage voor inspraak. Daarna velt de gemeenteraad er een oordeel over.

Artikel delen:

Reageer