Compliment voor lerarenopleiding Windesheim

Zwolle – Windesheim is goed bezig met de uitwerking van de drie ambities van de kwaliteitsagenda ‘Krachtig meesterschap’. Dit concludeert Marja van Bijsterveldt. Zo is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erg enthousiast over de acties van de lerarenopleidingen van Windesheim die de kwaliteit van de instroom verbeteren. Ook de manier waarop de lerarenopleidingen samen met scholen voor voortgezet onderwijs het curriculum vormgeven, spreekt haar erg aan.

Op 1 december ging de staatssecretaris in gesprek over hoe de lerarenopleidingen de ambities van de kwaliteitsagenda uitwerken. Gesprekspartners waren studenten, medewerkers en management van de lerarenopleidingen en samenwerkingspartners uit het werkveld. Het gesprek ging onder andere over het verbeteren van de instroom in de lerarenopleidingen, versterking van de functiemix, de accreditatie van de pabo en het traject Samen Opleiden. Windesheim is een van de twee hogescholen in Nederland die het gehele curriculum van de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs samen met scholen voor voortgezet onderwijs vormgeeft.

Verbetering instroom

Een van de verbeteracties voor de kwaliteitsverhoging van de instroom is een pilot met een intakeprocedure. Deze bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een kennistest en een intakegesprek. Doel is onder meer de uitval te beperken. Blijkt uit de intake dat een student onvoldoende toegerust is voor de opleiding, dan kan hij een summercourse volgen. Verder is het plan om eindexamenleerlingen een programma te bieden dat hen goed voorbereidt op de lerarenopleiding. Om dat te realiseren, vinden er gesprekken plaats met scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. Van Bijsterveldt wil graag meer detailinformatie over dit plan. Wellicht is het mogelijk om het idee in breder verband uit te werken.

Kwaliteitsagenda ‘Krachtig meesterschap’
In nauwe afstemming met het onderwijsveld heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt in 2008 de kwaliteitsagenda ‘Krachtig meesterschap’ uitgebracht. Aanleiding waren de zorgen over de kwaliteit van en het tekort aan leraren. Om het tij te keren heeft de staatssecretaris drie ambities geformuleerd: verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen, meer academici voor de klas en meer differentiatie in de opleiding en het leraarsvak. De uitvoering van de maatregelen die zij heeft voorgesteld is in volle gang.

Tour Krachtig Meesterschap
Marja van Bijsterveldt bezocht Windesheim in het kader van haar Tour Krachtig Meesterschap. De staatssecretaris maakt van 30 november t/m 7 december een ronde langs verschillende lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij wil weten hoe de lerarenopleidingen invulling geven aan de maatregelen uit de kwaliteitsagenda ‘Krachtig Meesterschap’ en eventuele knelpunten. Daarnaast wil zij de voortgang van de maatregelen van de kwaliteitsagenda bewaken en waar nodig de opleidingen ondersteunen bij het realiseren van deze ambities.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Krijgen we dan nu voldoende mannelijke onderwijzers op lagere scholen? Kunnen we de feminisering van het onderwijs stoppen en het evenwicht herstellen zodat ook jongetjes op hun natuurlijke manier kunnen presteren?


    Maak melding

  2. Nee, de lerarenopleiding is niet voor basisonderwijs maar voor voortgezet onderwijs. Om meer mannen in het basisonderwijs te krijgen zal de pabo meer mannelijke studenten moeten afleveren (en vooraf aantrekken natuurlijk)


    Maak melding

Reageer