Beproefde werkwijze Zwolle vindt landelijk navolging

Amsterdam – UWV en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben een belangrijke stap voorwaarts gezet in de beoordeling van (voormalige) kankerpatiënten. Het afgelopen jaar is door beide partijen gewerkt aan een pilot voor het optimaliseren van de dienstverlening en de beoordeling van kankerpatiënten. Het resultaat van de pilot is dat de inzet van een consulent de beoordeling of mensen na een behandeling tegen kanker kunnen terugkeren in het arbeidsproces positief kan ondersteunen.

De consulenten zijn verzekeringsartsen met extra kennis van kanker die hun collega’s met een deskundig advies kunnen ondersteunen. Tevens is door de NFK, UWV en met inbreng van (ex-)patiënten een nascholingsprogramma ontwikkeld en worden alle verzekeringsartsen van UWV nageschoold. UWV en NFK hebben vorig jaar een aantal vraagstukken rond (ex-)kankerpatiënten aangepakt. Zo komt vermoeidheid bij deze groep vaak voor, maar dit is tijdens de arbeidsgeschiktheidbeoordeling moeilijk (objectief) vast te stellen. UWV in Hengelo en Zwolle hebben deze regionale pilot uitgevoerd waarbij een aantal gespecialiseerde (consulent) verzekeringsartsen (ex-)kankerpatiënten hebben beoordeeld. Gedurende deze pilot is bij de bijscholing van de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen specifieke aandacht besteed aan vermoeidheid bij (voormalige) kankerpatiënten. Ook nazorg en de lange-termijngevolgen van de ziekte kwamen uitgebreid aan bod.

Doel was te onderzoeken of deze extra aandacht een bijdrage levert aan een betere kwaliteit van de claimbeoordeling. Om te komen tot een optimale beoordeling, verdiepen de consulentartsen zich in specifieke klachten, onder meer door aansluiting te zoeken bij medisch specialisten en door deelname aan klinische patiëntenbesprekingen. Ook is er overleg tussen verzekeringsartsen en vertegenwoordigers van de NFK over de beoordeling van (ex-)kankerpatiënten. De inzet van de consulent heeft tevens geleid tot de ontwikkeling van een specifieke re-integratiemodule voor kankerpatiënten die inmiddels gevolgd wordt door een eerste groep van (ex)kankerpatiënten. Gelet op de positieve ervaringen zal er in de loop van 2010 de consulent voor kanker landelijk beschikbaar komen in de vorm van een vervolgproject dat het consulentschap ook zal beproeven voor andere ziektebeelden zoals psychische klachten. Na verwachting zal dit project 2 jaar duren alvorens de onderzoeksbevindingen worden geëvalueerd en gerapporteerd. Afhankelijk van de resultaten zal besloten worden of dit naar andere aandachtsgebieden kan worden uitgebreid zoals bijvoorbeeld aandoeningen van het bewegingsapparaat (orthopedie en reumatologie), neurologische aandoeningen en cardiopulmonale en vasculaire aandoeningen.

Artikel delen:

Reageer