Deltion sluit convenant met CBL

Zwolle – De levensmiddelenbranche stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van werknemers in de branche om in te kunnen spelen op de steeds kritischer wordende consument. Dit lukt alleen wanneer onderwijs en branche samen investeren in de kwaliteit van de opleiding. Het Deltion College sluit daarom aanstaande maandag met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een convenant om bestaande en toekomstige medewerkers vakbekwaam op te leiden.

In het convenant worden gedegen afspraken gemaakt over de inzet van leer- en lesmethodes, de begeleiding van studenten op de werkvloer en de examinering in de winkel. Het convenant sluit aan bij de brede invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo. Voor een succesvolle opleiding van een student zijn goede afspraken over de samenwerking tussen school en supermarkt(vestiging) essentieel. Alle facetten rond de inhoud van de opleiding zijn de verantwoordelijkheid van de school, waarbij over de uitvoering van taken binnen de opleiding onderlinge afspraken worden gemaakt.  

Artikel delen:

Reageer