De Ambelt maakt film over ASS-begeleiding

Zwolle – Donderdag 3 december 2009 vond de presentatie van de eerste Dvd over het autismeprogramma ‘TEACHH’ (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) plaats op de hoofdlocatie van schoolinstelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de Ambelt (Herfterlaan) in Zwolle.  

De film ‘ASS-Begeleiding; wijs met TEACHH’ maakt duidelijk hoe er wordt gewerkt in de zogeheten ‘autiklassen’ van de Ambelt. Hier wordt les gegeven aan kleine groepjes leerlingen met een autismespectrumstoornis (zoals PDD-Nos of autisme) en er wordt gewerkt volgens de principes van TEACHH. Er bleek behoefte te zijn aan een film over TEACHH omdat de Ambelt geregeld bezoek ontvangt dat geïnteresseerd is in het gedachtegoed en de werkwijze. Mensen willen vaak weten hoe de begeleiding van leerlingen met ASS (autismespectrumstoornissen) er in de praktijk uit ziet.

Ruimte, tijd en activiteiten

In de film wordt een beeld geschetst hoe met behulp van TEACHH, het onderwijs in de autiklassen van de Ambelt vorm gegeven is. Aangegeven wordt hoe de ruimte, de tijd en de activiteiten zijn geordend en visueel inzichtelijk zijn gemaakt. In de film wordt toegelicht wat de basisprincipes van het TEACHH-programma zijn en waarom TEACHH volgens de Ambelt van belang is bij de begeleiding van leerlingen met ASS. Ook de begeleiding bij het oefenen van sociale vaardigheden en psycho-educatie komt aan de orde.

In de Dvd wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:-Hoe wordt TEACCH ingezet in een autiklas? -Waar en wanneer is TEACHH toe te passen?

-Hoe gaan kinderen met ASS om met de aanpassingen?

Belangstellenden kunnen de film bestellen via contactpersoon Marijke Vos, via m.vos@ambelt.nl. De Dvd wordt na betaling van €8,50 (inclusief portokosten) verzonden.

OorsprongTEACHH is een programma dat in de jaren ’70 in de Verenigde Staten is ontwikkeld om kinderen en volwassenen met ASS te begeleiden op een manier die aansluit bij de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden van deze groep in o.a. het onderwijs.

Artikel delen:

Reageer