Bodembeleidsplan vastgesteld

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders heeft het bodembeleidsplan definitief vastgesteld. Het bodembeleidsplan zorgt ervoor dat de bodemkwaliteit behouden blijft en dat het ontwikkelen van initiatieven voor toepassing van bodemenergie eenvoudiger wordt. Met dit plan wordt het mogelijk om vervuiling in het grondwater per gebied aan te pakken. Tot nu toe werden grondwatersaneringen van geval tot geval behandeld. Door het nieuwe bodembeleidsplan is het mogelijk om de saneringen per gebied aan te pakken. Dit levert niet alleen tijdwinst op maar is ook goedkoper. Bovendien ontstaan er door de gebiedsaanpak ook kansen voor duurzame ontwikkeling, zoals koude-warmte opslag.

Het bodembeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt landelijk als een voorbeeld gezien omdat dit het eerste beleidsplan is dat gebiedsgericht saneren mogelijk maakt en de grond benut wordt voor duurzame ontwikkelingen, zoals verwoord in de Visie op de ondergrond. Het Ministerie van VROM werkt aan een wetswijziging die de (Zwolse) gebiedsgerichte aanpak volgt. De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van grond- en grondwaterkwaliteit. Ze houdt onder andere toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen en zorgt voor de handhaving van de regels. Het bodembeleidsplan biedt de kaders waarbinnen deze wettelijke taken worden uitgevoerd.  

Artikel delen:

Reageer