Gemoderniseerde Wsw

Zwolle – De vijf gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hattem, Raalte en Zwartewaterland hebben door Berenschot hun gemeenschappelijke regeling (GR WEZO) laten onderzoeken. Dit naar aanleiding van de modernisering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) waarin gemeenten meer regie op het sociale werkvoorzieningschap moeten voeren. De conclusie van het onderzoek is dat de huidige structuur goed past bij de gemoderniseerde Wsw.

Op dit moment wordt de Wsw voor de vijf gemeenten door de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. Om te kijken of deze structuur nog past bij de nieuwe Wsw heeft Berenschot dit voor de gemeenten onderzocht. Uitgangspunten hierbij waren: • Een sterke gemeentelijke regierol • Een sterke (financieel gezonde en slagvaardige) uitvoeringsorganisatie. Uit het onderzoek blijkt dus dat de huidige structuur goed past bij de nieuwe Wsw. Wel adviseert het bureau binnen de structuur een paar kleine wijzigingen door te voeren. Zo zit er nu nog van de gemeente Zwolle een raadslid in het algemeen bestuur. In de nieuwe structuur mogen alleen nog college leden hiervan deel uitmaken. De reden hiervoor is dat het college verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van een gemeente en de gemeenteraad heeft hierin een controlerende taak. Een functie in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling is daarom niet passend. Een andere wijziging is dat de gemeente Zwolle nu nog twee zetels heeft in het algemeen bestuur. In de nieuwe structuur wordt dat er één maar Zwolle houdt wel twee stemmen.  

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WEZO heeft het advies van Berenschot overgenomen. Het college van de gemeente Zwolle neemt het advies van het algemeen bestuur over om op deze manier optimaal invulling te blijven geven aan de uitvoering van de Wsw. De gemeenteraad van Zwolle neemt hier begin 2010 een besluit over.

Artikel delen:

Reageer