Waterschap betrekt LTO intensiever bij ‘wateritems’

Zwolle – Dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het Waterschap Groot Salland heeft  het nieuwe bestuursprogramma ‘Water is onze inspiratie’ persoonlijk overhandigd aan Ellis  Lugtenberg, provinciaal bestuurslid van LTO Noord. Tijdens de overhandiging werd  stilgestaan bij onderwerpen uit het programma die het waterschap en LTO direct raken.

Het waterschap sprak hierbij in de persoon van Jonkman de intentie uit om LTO intensiever en interactief te betrekken bij wateritems die spelen in de agrarische sector. Een goed voorbeeld hiervan is het recreatief medegebruik van waterschapseigendommen. Zo komt er een onderzoek naar het openstellen van schouwpaden voor wandelaars in het werkgebied van het waterschap, waarbij ook LTO betrokken wordt. Daarnaast kwam samenwerking voor grondtransacties aan de orde en worden toekomstige Kader Richtlijn Water-maatregelen besproken met LTO, waaronder vismigratie.

Meer informatie over het bestuursprogramma is te vinden op www.wgs.nl/bestuursprogramma.

Artikel delen:

Reageer