SWZ houdt focus op sociale woningbouw

Zwolle – Deze week heeft Woningstichting SWZ haar begroting en jaarplan voor 2010 vastgesteld. Belangrijke speerpunten voor de Zwolse woningcorporatie in 2010 zijn wonen, welzijn & zorg en duurzaamheid.

Ook volgend jaar levert SWZ weer een belangrijke bijdrage aan de woningbouwproductie in Zwolle. Er worden onder andere woningbouwprojecten opgeleverd in Assendorp (oude Wilhelminaschool en de oude Ambachtsschool), in de binnenstad (Potgietersingel) en in Stadshagen. Gestart wordt in 2010 met twee grootschalige projecten in de Kamperpoort (Feniks) en in Holtenbroek (voormalige Trapjeswijk). Ook in Stadshagen staat voor SWZ een nieuw project op stapel.

De opbrengsten uit de verkoop van bestaande huurwoningen is voor woningcorporaties een belangrijke basis voor investeringen. Dit geldt ook voor SWZ. In 2010 wordt uitgegaan van 75 te verkopen woningen. In 2008 waren dit er 85 en in 2009 komen de daadwerkelijke verkopen uit bestaand bezit uit op 75. Binnen de branche-vergelijking van woningcorporaties scoort SWZ hoog als het gaat om uitgaven op het gebied van leefbaarheid. Dit wordt in 2010 doorgezet. De geplande investeringen in onderhoud van woningen bedragen volgend jaar ruim 9 miljoen euro. Grotere wijk- en buurtrenovaties zijn geplan in Ittersummerlanden en Dieze. Binnen haar interne bedrijfsvoering heeft SWZ een besparing opgenomen van 5%. Voor de huurverhoging op 1 juli aanstaande, wordt uitgegaan van het inflatiepercentage.

Een aantal jaren geleden heeft SWZ een strakke focus bepaald. De woningcorporatie richt zich nagenoeg volledig op de huisvesting van mensen met de lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Gezien de lastenstijging voor woningcorporaties, moeten alle zeilen worden bijgezet om dit te blijven waarmaken. Door de focus op sociale woningbouw is SWZ binnen haar bedrijfsvoering en voor haar toekomstige investeringen niet afhankelijk van duurdere nieuwbouwwoningen. Het tempo van het realiseren van de ambities, is afhankelijk van huuropbrengsten en verkoopopbrengsten uit de bestaande voorraad. Hier stemt SWZ haar contractvorming en de start van projecten dan ook op af.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Ik zie in Zwolle Zuid (hoek Staatsmanlaan en Van Hogendorpware) een soort van modelwoning tot stand komen.
  Het dak wordt hoger en dikker, de gevels worden extra geisoleerd.
  Het uiterlijk lijkt overwegend zwart te worden en een klein deel wit.
  Het witte deel wordt niet extra geisoleerd.
  De kozijnen worden naar buiten toe ‘opgevuld’.

  Op papier zal dit project straks wel als energiezuinig worden bestempeld.
  Wel jammer dat de praktijk anders is..
  De daken zijn voorzien van isolatie toen het regende. Daarna kwam er damp dichte folie op.
  Hetzelfde met de gevels.
  Dat is de allerbeste manier om rotten te bevorderen. En isolatie met opgesloten vocht wordt ‘ineens’ een geleider van temperaturen…

  Dit is zeker geen vakwerk!  Maak melding

 2. Beste Hans2,
  Even een reactie op je voorgaande bericht
  De dampdichte folie die door jou wordt genoemd is natuurlijk niet juist.
  Er is hier juist een dampopen folie toegepast, bovendien zit er tussen de isolatie en de dampopen folie een geventileerde luchtspouw.
  Dus het is niet helemaal juist om hier van “geen vakwerk” te spreken


  Maak melding

 3. Dat betekend dus Hans2 dat het vocht wat onder de folie komt of is er uit kan en de condens die ontstaat onder de dakpannen het dakbeschot niet kan bereiken.
  Geen punt dus als er voor of tijdens het aanbrengen van deze folie regen of andere nattigheid op het dak komt.

  Vraag anders maar aan Freek Willem van de Gamma;)


  Maak melding

Reageer