Indische Buurt verwelkomt De Roode Molen

Zwolle – Deze week worden 17 wooneenheden voor Frion, 7 eengezinswoningen en 43 appartementen opgeleverd in de Indische Buurt. De Roode Molen is klaar om bewoond te worden.

roode_molen.jpg

Woningstichting SWZ was de opdrachtgever om De Roode Molen te ontwikkelen op de hoek van de Bankastraat en de Floresstraat. Vastgoedontwikkelaar Planoform kwam met een plan voor deze locatie. De uitvoering was in handen van aannemingsbedrijf Bramer B.V. uit Vriezenveen. Omdat er bij inbreidingslocaties altijd meer risico’s zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouw, was SWZ blij met de afspraken die zij met Planoform kon maken. Daardoor was het ook mogelijk om hier een flink aantal sociale huurwoningen neer te zetten.

Bouwverleden

En risico’s waren er zeker. Vanwege allerlei bezwaarschriften van de omliggende bedrijven is het bestemmingsplan zelfs tot aan de Raad van State gekomen. Daardoor lag de bouw toch enige tijd stil. En dan was er nog het probleem met het grondwater. Er bleek een “grondwater-wel” onder de bouwput te zitten, waardoor de uitgegraven kelder met een normale bemaling niet droog te pompen was. Aannemer Bramer en Planoform zagen zich genoodzaakt een damwand om de put te slaan waarna door middel van het injecteren van waterglas op een diepte van 4 meter een waterdichte laag werd gemaakt. Pas toen kon de kelder gemaakt worden.

Toewijzing

Alle woningen zijn toegewezen. Hierbij hadden de bewoners van de Indische Buurt voor de helft van de sociale huurwoningen voorrang. Vooraf was de belangstelling al groot en uiteindelijk zijn bijna 15 bewoners uit deze buurt verhuist naar De Roode Molen. In De Roode Molen zijn 38 sociale huurwoningen en 12 woningen waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt.

FrionDe Roode Molen is één van de vele locaties waar Frion woningen huurt voor haar cliënten. In de vleugel aan de Ternatestraat zijn 17 appartementen, 2 gemeenschappelijke ruimten en een bergingenkelder mede bestemd voor deze doelgroep. De cliënten van Frion zijn mensen met een verstandelijke handicap. Zij kunnen zorg- en/of dienstverlening van Frion krijgen. Op basis van de behoeften en vragen van deze mensen wordt gezocht naar de beste oplossingen voor bijvoorbeeld wonen en werken.

Artikel delen:

Reageer