Doctoraatsrede Dommerholt over MVO

Zwolle – Dr. Egbert Dommerholt, van het lectoraat Duurzaam Ondernemen bij Windesheim, houdt op 14 december bij Windesheim zijn doctoraatsrede voor een breed publiek. In zijn rede behandelt Dommerholt de betekenis van prestaties en richtlijnen van duurzaam ondernemen voor beleggers. Coreferent is prof. S.C. de Hoo, van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit. De doctoraatsrede vindt plaats in de Gert Veenhovenzaal van Windesheim, 14.30 uur, Campus 2-6, Zwolle.

Aan de hand van bestaande literatuur over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ziet Dommerholt een kleurrijke schakering aan constructen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zijn dissertatie beschrijft hij twaalf van dergelijke constructen. Niet alleen de constructen zelf zijn kleurrijk en divers, zo stelt hij. Het palet aan maatstaven van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidrichtlijnen en organisaties die zich bezighouden met het meten van duurzaamheidprestaties, is dat ook. Dommerholt illustreert deze kleurrijke schakering aan de hand van het zogenoemde Corporate Sustainability Analysis Framework (CSAF). Het CSAF wordt gebruikt om de screeninginstrumenten van twee duurzaamheidsresearch en -ratingbureaus te evalueren, te weten de Sustainable Asset Management Group (SAM) uit Zwitserland en het Amerikaanse KLD Research & Analytics (KLD).
Bonte verzameling
Het CSAF is, aldus Dommerholt, gebaseerd op de notie dat bedrijven bijdragen aan een duurzame(re) samenleving, omdat stakeholders dat van hun verwachten. Achter het CSAF gaat een bonte verzameling aan duurzaamheids(rapportage)richtlijnen schuil, waaruit meer dan tweehonderd zogenoemde Sustainability Items zijn afgeleid. Deze Items verwoorden de verantwoordelijkheden van bedrijven ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Dit model biedt volgens Dommerholt, verder tal van praktische mogelijkheden, zoals het evalueren van MVO-prestaties van bedrijven, ontwikkelen van MVO-beleid, identificeren van duurzaamheidkansen en -risico’s, etc.

Reactie beleggers
Dommerholt concludeert dat beleggers de inhoud van de screeninginstrumenten en de scoringsprocedures van de beide research- en ratingbureaus onvoldoende kunnen begrijpen en waarderen. Toch reageren ze op aankondigingen dat bedrijven in de Dow Jones Sustainability World Index en de Domini Social 400 Index worden opgenomen of daaruit worden verwijderd, die zijn gebaseerd op de ratingprocedures van respectievelijk SAM en KLD.

Egbert Dommerholt
Dr. Egbert Dommerholt promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp Corporate Sustainability Performance: Constructs, Measures and Investors’ Responses. Hij is voorzitter van de kenniskring van het lectoraat Duurzaam Ondernemen en docent aan de School of Business and Economics van de hogeschool. Daarnaast is hij ook verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Kenniscentrum Windesheim

Windesheim telt twintig lectoren in zeventien lectoraten binnen de kennisthema’s Zorg en Welzijn, Ondernemerschap, Technologie en Educatie. De lectoren stimuleren in hun vakgebied de ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en dienstverlening en leveren een praktische waarde voor onderwijs en werkveld. Het lectoraat Duurzaam Ondernemen denkt mee met bestuurders en ondernemers over strategisch beleid, duurzame bedrijfsvoering en participeert in netwerken van bedrijven.

Artikel delen:

Reageer