Vertrek Braaksma bij Ronald McDonaldhuis Zwolle

Zwolle – Na meer dan tien jaren leiding te hebben gegeven aan het Ronald McDonald Huis Zwolle, verlaat ir. S.B. Braaksma per 1 januari 2010 het bestuur van het Zwolse Huis. “Het is goed om na tien jaar de voorzittershamer over te dragen”, aldus Sape Braaksma.

Braaksma was, begin 2000, direct na zijn afscheid als voorzitter raad van bestuur van de Isala klinieken, een der initiatiefnemers van de realisatie van het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Als voorzitter van het bestuur heeft hij zich vanaf het begin met verve ingezet voor de voorbereiding, bouw, start en exploitatie van het logeerhuis voor ouders van zieke kinderen, die in de Isala klinieken zijn opgenomen. Na anderhalf jaar van voorbereiding werd medio 2001 de eerste paal geslagen van het Huis, een goed jaar later was het Huis gebouwd en – door vele giften – gefinancierd. Minstens zo belangrijk was, dat op dat moment al 70 vrijwilligsters en vrijwilligers gereed stonden om de zorg voor het huis en zijn bewoners op zich te nemen. In april 2003 kon dan ook de feestelijke opening plaatsvinden.

Bij diverse gelegenheden heeft Braaksma zijn bewondering laten blijken voor de vrijwilligers, die elke week een aantal uren werkzaam zijn in het Huis; vele van hen al vanaf het eerste uur. Door regelmatige contacten met hen en met de sponsoren en uiteraard intensieve contacten met de dagelijkse leiding van het Huis heeft Braaksma zich doen kennen als een zeer betrokken bestuurder, gedurende al die jaren. Het Ronald McDonald Huis is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Per 1 jan 2010  treedt als voorzitter aan drs. S. van Dijk, directeur van Bemog Projectontwikkeling B.V. Stefan van Dijk is inmiddels twee jaar bestuurslid van het RMDH Zwolle en derhalve geen onbekende voor betrokkenen bij het Huis.

Op dinsdag 15 december om 19.00 wordt in Grand café Amadeus, locatie Deltion College, tijdens de Kerstborrel door de vrijwilligers afscheid van Braaksma genomen. Het Bestuur van het Ronald McDonald Huis is verheugd met de traditie dat het Deltion College al vijf achtereenvolgende jaren gastheer wil zijn voor deze avond.

Artikel delen:

Reageer