SP Zwolle: spookbushokjes nog steeds werkloos

Zwolle – de SP wil opheldering van wethouder Cnossen over de verplaatsing van de spookbushokjes. Afgelopen zomer constateerde de SP dat er langs de route van buslijn 10 in Zwolle Zuid spookbushokjes stonden. Op verschillende plekken in Zwolle stonden ongebruikte overdekte bushokjes, terwijl de buslijn al was opgeheven. Dit terwijl er op andere plekken in de stad reizigers bij de halte blootgesteld staan aan de elementen. De SP deed het voorstel om deze spookbushalte te verplaatsen naar plekken waar ze echt nodig zijn, bijvoorbeeld bij scholen, verzorgingstehuizen of ziekenhuizen.

Raadslid Edwin Koster: ‘ Wethouder Cnossen heeft ons in augustus beloofd dat hij de spookbushokjes in oktober zou herplaatsen. Daarbij zou hij de suggesties voor nieuwe locaties van de SP meenemen. Het is ondertussen december en we hebben nog steeds niets mogen vernemen. Bovendien staan de spookbushokjes er nog steeds. Nu alleen gesloopt. Wij willen serieuze pogingen doen om het openbaar vervoer een alternatie voor de auto te laten zijn. Daarvoor moeten we het comfort verhogen. Dat betekent ook dat je mensen bij een bushalte niet in de regen of kou moet laten wachten’.

Het comfort bij bushaltes laat elders in de stad nog wel eens te wensen over vanwege het ontbreken van een overdekte wachtruimte en daarom is het des te schrijnender is het dat er in Zwolle bushokjes staan op plekken waar geen halte meer is. Het verplaatsen van de bushokjes bevordert bovendien duurzaam gebruik. De SP wil van de wethouder weten waarom er niet is voldaan aan de toezegging om de bushokjes te verplaatsen in oktober. Ook wil de SP van de wethouder weten wanneer hij uitvoering gaat geven aan de toezegging en de bushokjes gaat verplaatsen.

Vragen:

Onderwerp: spookbushokjes Inleiding

Op 31 augustus 2009 heeft de SP heeft vragen gesteld over spookbushokjes. Langs de opgeheven route van lijn 10 in Zwolle Zuid stonden nog bushokjes, terwijl de lijn al was opgeheven. Het voorstel van de SP was om deze bushokjes te herplaatsen. Bij voorkeur naar plekken waar veel mensen van het openbaar vervoer gebruik maken, die niet altijd een alternatief hebben: zoals bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, scholen en verzorgingstehuizen.

De wethouder was dat met de SP eens en beloofde actie, zodat de bushokjes niet langer werkloos zouden blijven staan. In Zwolle Zuid was het ondertussen een hangplek geworden voor de jeugd, maar ook voor drugsdealers. In oktober zou de wethouder de bushokjes herplaatsen en de Raad daarover informeren. Dat is echter niet gebeurd. Bovendien moest de SP vaststellen dat de bushokjes nog er nog steeds staan: werkloos…en ondertussen ook gesloopt. 

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Waarom is er niet aan de toezegging voldaan om de bushokjes in oktober te herplaatsen en daarover de Raad te informeren? Kunt u dat toelichten?
 2. Wat is de reden dat de bushokjes nog steeds werkloos in Zwolle Zuid staan?
 3. Kan de wethouder aangeven wanneer hij uitvoering gaat geven aan de gedane toezegging en de bushokjes gaat herplaatsen? Graag een toelichting?

 

 Namens de SP-fractie; Edwin Koster

 

Artikel delen:
Reacties 5
 1. @Hans2: Dat vind ik nou echt een zwak argument: “Er zijn belangrijker dingen om op te focussen” . Daarmee sla ja letter alles dood.


  Maak melding

 2. AA-landen, aan de Hunzelaan en de Eemlaan staan ook 3 onbenutte bushokjes. De bus komt al een paar jaar niet meer door deze straten. Toch vervangt men om de week netjes de reclame.:o


  Maak melding

 3. Wethouder Cnossen zegt maandagavond dat bij de uitvoering vertraging is opgetreden. Het zoektraject heeft langer geduurd dan gedacht en bovendien is er geen budget voor de verplaatsing. Daardoor moet steeds slim gekeken worden naar mogelijkheden om aan te haken bij andere werkzaamheden. Er ligt nu een plan klaar dat de komende twee maanden kan worden uitgevoerd.


  Maak melding

Reageer