Info onderwijs voor leerlingen met ASS in Zwolle

Zwolle – Wanneer je kind in groep 8 zit is een belangrijke vraag: naar welke school gaat mijn kind straks? Echter voor ouders met een kind met een ontwikkelingsstoornis zoals ASS en ADHD is dit een extra moeilijke keuze. Zij houden vaak hun hart vast. “Hoe zal mijn kind het gaan redden nu er meer zelfstandigheid, planning en organisatie van hem/haar verwacht gaat worden? Zal de school van keuze bereid zijn om mijn kind extra begeleiding te geven?”

September jl. heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden bij de Gemeente Zwolle over onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het voortgezet onderwijs. Duidelijk werd dat de huidige mogelijkheden voor Havo/Vwo-onderwijs voor deze groep (spoor 1 en spoor 2) binnen Zwolle e.o. onvoldoende bekend is. Dit ‘2-sporenbeleid’ is als pilot in 2008 van start gegaan en gezien het succes dit jaar verder uitgebreid. In Zwolle en omgeving zijn de meeste reguliere scholen Spoor 1 scholen. De aangesloten scholen bieden de leerlingen met een specifieke zorgvraag begeleiding en aansturing om te zorgen dat zij uiteindelijk hun eindexamen kunnen halen. Binnen het speciaal onderwijs biedt de Ambelt middels het spoor 2 deze mogelijkheid tot Havo-onderwijs.

Voorafgaand aan de open dagen nodigt de oudervereniging Balans Zwolle-Salland ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis uit voor een informatieavond over dit ’2-sporenbeleid’. Dhr. J.W. de Jonge -directeur van het Lumeijn- en Dhr. K. Hendriks -directeur van de Ambelt- zullen op deze avond uitleg geven over de mogelijkheden binnen resp. spoor 1 en spoor 2.

De informatieavond wordt gehouden op 12 januari 2010 in het SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ te Zwolle. De zaal is geopend om 19.30 uur, start van de informatieavond om 20.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht via balansthemaavond@yahoo.com. Vermeld duidelijk uw naam, aantal personen, telefoonnummer en e-mailadres. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Hanneke Bos, 038 – 460 81 10.

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Balans biedt ouders actuele, doelgerichte informatie en onderling contact. Balans behartigt tevens de collectieve belangen van ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals de zorg en het onderwijs. Meer informatie vindt u op  www.balansdigitaal.nl

Artikel delen:

Reageer