SP Zwolle: stop het aanbestedingscircus in de zorg

Zwolle – Nu de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de thuiszorg niet meer verplicht Europees hoeft te worden aanbesteed, zal de lokale SP maandagavond in het debat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorstellen om het aanbestedingscircus ook in Zwolle zo snel mogelijk te stoppen. Wat de SP betreft was dit eens maar nooit meer.

De aanbesteding in de thuiszorg heeft ook in Zwolle haar sporen achtergelaten, zegt de SP. "Bij Thuishulp Nederland (THN) kwamen de medewerkers in het verweer, omdat hen een salarisverlaging boven het hoofd hangt, er flink wordt bezuinigd op leidinggevenden en het werkoverleg. Ook bij de onderaannemers ging het in Zwolle flink mis. Zo betaalt Let’s Go Zorg haar medewerkers niet meer uit, waardoor zij schulden moeten maken. Medewerkers hebben ondertussen een advocaat ingeschakeld om hun loon te krijgen." SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ’Het is troosteloos, want dit alles heeft enorme impact op de zorg die wordt geleverd aan kwetsbare mensen. De gevolgen van de marktwerking in de zorg zijn verschrikkelijk. Werkgevers laten zich vooral leiden door winst. Het belang van medewerkers en cliënten wordt volledig uit het oog verloren. Nu de Tweede Kamer de eerste stap heeft gezet naar een menselijkere thuiszorg, moet Zwolle de tweede stap zetten en stoppen met het aanbesteden van thuiszorg.

SP: "In Dalfsen, Raalte en Ommen hebben ze al besloten om niet meer te kiezen voor een kaalslag in de thuiszorg, maar voor een bestuurlijk model, waarin een convenant wordt gesloten met negen partijen. Daar kan Zwolle nog een voorbeeld aan nemen. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat op diensten van algemeen en maatschappelijk belang (de zogenaamde 2b-diensten) niet meer Europees hoeft te worden aanbesteed. Dat betekent wel dat de huishoudelijke hulp moet worden omschreven als zorg en niet als schoonmaak."

De SP wil maandagavond van de wethouder en andere politieke partijen weten of zij de huishoudelijke hulp in Zwolle ook als ‘zorg’ omschrijven, zodat we de concurrentie op prijs in de zorg in het vervolg kunnen voorkomen.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Let’s Go Zorg betaalt loon uit14-12-2009 15:24:48
  Thuiszorgorganisatie Let’s Go Zorg in Hasselt heeft het achterstallig loon van de honderd medewerkers grotendeels uitbetaald.

  De thuiszorgorganisatie kwam in augustus in de problemen toen bleek dat facturen niet waren verstuurd en er geen geld binnenkwam. De medewerkers konden daardoor niet worden uitbetaald. In de afgelopen maanden heeft Let’s Go Zorg kredieten aangevraagd en is een deel van het bedrijf verkocht om de medewerkers te kunnen uitbetalen. Zeventig van de honderd medewerkers en hun cliënten zijn overgestapt naar twee grotere thuiszorgorganisaties waar Let’s Go Zorg veel werk voor deed. Let’s Go Zorg denkt voor het eind van het jaar alle achterstallige lonen uitbetaald te hebben. Het bedrijf heeft de medewerkers afgelopen weekend een excuusbrief gestuurd waarin de situatie werd uitgelegd.

  -> Aldus RTV Oost


  Maak melding

 2. Op verzoek van de fractie van de SP heeft de raad ingestemd met meningsvormende behandeling van de Informatienota op het Raadsplein. De fractie van de SP geeft aan fel tegen marktwerking in de zorg te zijn en illustreert de gang van zaken binnen de bedrijfsvoering van de thuiszorg en geeft daarbij haar mening. Vervolgens wordt door verschillende fracties geïnterrumpeerd. De meeste fracties zijn het niet eens met de door de fractie van de SP weergegeven situatie. De meerderheid van de fracties geeft aan zij vinden dat het college grote stappen heeft gemaakt de afgelopen vier jaar wanneer het gaat om dit onderwerp. Ook geeft een aantal fracties aan dat het gaat over de bedrijfsvoering en dat daar de raad niet over gaat. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder en vraagt hem in te gaan op de borging van de kwaliteit, hoe de gemeente daar mee om gaat en op welke manier met de bedrijven wordt omgegaan. Wethouder Dannenberg geeft aan dat er wordt gecontroleerd op de uitvoering en de kwaliteit. Los van het feit dat de gemeente zich niet bemoeit met bedrijfsvoering is alles erop gericht om zaken goed te laten verlopen. Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente voldoende aanbieders heeft, dus als men zich zo slecht behandeld voelt is er altijd nog de mogelijkheid naar een andere aanbieder te gaan.
  Op de vraag over duurzame aanbesteding geeft de wethouder aan dat in het kader daarvan een contract voor 3 jaar is afgesloten. De voorzitter concludeert dat het debat hiermee ten einde is gekomen. Gezien het feit het een Informatienota betreft is verdere behandeling op het Raadsplein niet nodig.  Maak melding

Reageer