Gemeente bespaart tijd en geld met Watertoets

Zwolle – Acht waterschappen in Noord- en Midden-Nederland hebben een website voor gemeenten ontwikkeld: www.dewatertoets.nl. Gemeenten kunnen zo sneller zien of zij bij de vaststelling van een bestemmingsplan of bouwproject rekening moeten houden met wateraspecten of niet. Scheidend voorzitter van de Unie van Waterschappen, dijkgraaf Sybe Schaap van Waterschap Groot Salland, dijkgraaf Wim Wolthuis van Waterschap Velt en Vecht en wethouder Ilona Lagas-Meijer van de gemeente Ommen hebben de site gelanceerd in het Waterschapshuis in Zwolle. 

Nederland kent sinds 2003 de watertoetsprocedure. Omdat bijna elk bouwproject invloed heeft op de waterhuishouding, moet een gemeente die een ruimtelijk plan opstelt daarover advies aanvragen bij het waterschap. In de praktijk zijn er plannen met een verwaarloosbaar waterbelang en met een ingrijpend waterbelang. Voor die eerste groep kennen de waterschappen een verkorte procedure. Deze blijkt voor 90% van de plannen te volstaan. Een waterschap moest tot nu toe de stukken die een gemeente indient rond een watertoetsaanvraag, nog allemaal controleren. De makers van ruimtelijke plannen kunnen met de nieuwe website voortaan direct zien of ze in hun plan voldoende rekening hebben gehouden met de relevante wateraspecten. Als dat niet het geval is kunnen zij zien op welke punten zij hun plan moeten verbeteren.
Bijkomend voordeel voor de waterschappen is dat zijn hun werk efficiënter kunnen uitvoeren en zich met name kunnen richten op die plannen waar wateraspecten wel een wezenlijke rol spelen. 

Deelnemers

De acht waterschappen die de toepassing hebben ontwikkeld zijn:

·        Waterschap Velt en Vecht

·        Waterschap Regge en Dinkel

·        Waterschap Groot Salland

·        Waterschap Reest en Wieden

·        Waterschap Zuiderzeeland

·        Waterschap Hunze en Aa’s

·        Waterschap Noorderzijlvest

·        Wetterskip Fryslân 

Ook andere waterschappen hebben inmiddels laten weten de website te willen gaan gebruiken.

Artikel delen:

Reageer