Continuering Antillianenbeleid Zwolle

Zwolle – De vragen die maandagavond tijdens de raadsvergadering aan de wethouder gesteld worden over het Antillianenbeleid in Zwolle gaan met name over de doelgroep zelf. Zo wordt er gevraagd of het klopt dat het aantal Antillianen toeneemt, ook wordt er gevraagd hoe de kosten zich ten opzichte van andere allochtone doelgroepen verhouden. Ook het begrip cityhoppende Antillianen wordt aangehaald. Is inzichtelijk hoe dat zich tot Zwolle verhoudt?

 

Wethouder Kenkhuis geeft aan dat Zwolle op de index Antillianengemeenten in de middenmoot is beland. De problematiek met deze doelgroep is tot nu toe beheersbaar. De vraag inzake de kosten ten opzichte van andere doelgroepen is lastig te beantwoorden omdat Zwolle geen doelgroepenbeleid kent. Er is wel Antillianenbeleid vanwege de problematiek van vroeger. Er vindt regulier overleg plaats tussen de ketenpartners (o.a. politie, Travers, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening etc.). Er vindt geen regionale afstemming plaats tussen gemeenten, wel door de politie. De mobiliteit van de cityhoppende Antillianen is heel groot. Dat blijft een probleem.

De wethouder zegt toe dat hij de raad schriftelijk zal informeren over VIA (Verwijs Index Antillianen) en wat er is gebeurd met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op de vraag van verschillende fracties of de middelen ook anders inzetbaar zijn antwoordt de wethouder instemmend. Er vindt vervolgens wat discussie plaats over de verdere behandeling van deze Beslisnota op het Raadsplein, de meningen zijn hierover verdeeld in verband met de uitgaven.

Sommige fracties denken dat de middelen beter anders ingezet zouden kunnen worden. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat meningsvormende behandeling op dit moment niet nodig is. De wethouder wordt verzocht in mei te komen met een evaluatie op basis waarvan de raad meningsvormend zal spreken. De wethouder zegt dit toe. De besluitvorming gaat over de Beslisnota zoals die voorligt, op basis daarvan kan iedere fractie zijn standpunt bepalen. Het voorstel kan rechtstreeks geagendeerd worden voor de Besluitvormingsronde A op 11 januari 2010.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ze stellen hier nogal het één en ander! Maar uit het bericht waar naar gelinked wordt begrijp ik dat ze ook behoorlijk sterke aanwijzingen hebben dat het niet de goede kant op gaat.

    Koren op de molen van bepaalde mensen!

    Ik zou zeggen: geen politiek issue van maken! Gewoon ieder crimineel individu aanpakken!


    Maak melding

Reageer