Nieuw bestemmingsplan voor Marslanden

Zwolle – Het bestemmingsplan Marslanden is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Zwolle. Het plan voor het bedrijventerrein vervangt elf plannen die tussen 1957 en 2000 zijn opgesteld voor het gebied.

Uitgangspunten van het geactualiseerde bestemmingsplan zijn onder meer efficiënter gebruik van de ruimte. Bovendien sluit het plan nu beter aan bij andere bestemmingsplannen. Voor het bestemmingsplan is uitgebreid overleg geweest met betrokkenen als provincie, waterschap en ondernemers. De ondernemers hebben bij de gemeente aangedrongen op terughoudendheid in het plan voor vestigingsmogelijkheden van auto- en schroothandel. Aan dit verzoek heeft de gemeente kunnen voldoen. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft eerder dit jaar ook ter inzage gelegen. Op basis van zienswijzen van een tweetal bedrijven hebben burgemeester en wethouders besloten het voorontwerp enigszins aan te passen. De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over het plan. Neemt de raad het plan aan, dan wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Beroep tegen het plan bij de Raad van State is dan nog mogelijk voor belanghebbenden.

Artikel delen:

Reageer