Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Zwolle – Het college van B&W gaat een subsidieregeling invoeren voor duurzaamheidsmaatregelen aan bestaande woningen. De subsidie draagt onder andere bij aan het verhogen van de energieprestatie van bestaande woningen, een lagere energierekening voor de gebruiker en een hoger wooncomfort en het is een stimulans voor de lokale economie.

Er wordt een speciaal loket ingericht dat (potentiële) aanvragers helpt in het proces van eerste advies tot aan de uitbetaling van de subsidie. Voor dit loket is een externe partij gecontracteerd, De Energiewacht uit Zwolle. Deze werkt nauw samen met het subsidieloket van de gemeente.  Er wordt wijkgericht te werk gegaan. Door de wijken in te gaan wordt een grotere betrokkenheid onder bewoners beoogd, waardoor de kans op een hoge respons wordt vergroot. Prioritering van wijken gebeurt op basis van het aandeel oude woningen en de verhouding huur-/ koopwoningen. De aanpak wordt gestart in de wijken met de oudste woningen, omdat hier de meeste energiewinst valt te behalen, en in wijken met veel koopwoningen, omdat hier de doelgroep voor de maatregelen het grootst is.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota 2009 €150.000,- beschikbaar gesteld voor een stimulering voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen. Dit bedrag zal door de provincie Overijssel worden verdrievoudigd, waardoor er in totaal € 600.000,- beschikbaar is voor de uitvoering van de regeling. De gemeenteraad moet zich nu buigen over de invulling van de subsidieregeling

Artikel delen:

Reageer