Zwolle Armoedevrij! Ambities voor 2010

Zwolle – Op 25 september jl. ondertekenden de gemeente Zwolle en 32 maatschappelijke organisatie het Zwolse armoedepact Zwolle armoedevrij. Deze dag dachten de organisaties ook na over concrete activiteiten voor 2010.

De meeste concrete activiteiten en ideeën zijn nu gebundeld in een document dat de gemeente deze week aan alle betrokken organisaties verstrekt. De ideeën en activiteiten vormen een goede aanzet voor de aanpak van armoede. Helaas is het zo dat in Zwolle nog steeds 4500 huishoudens vaak jarenlang leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Het is nu zaak de armoede verder aan te pakken. Dit kan niet elke organisatie afzonderlijk. "In de bestrijding tegen armoede hebben we elkaar nodig", vindt wethouder Knol. "Deze aanpak is daarom een prachtig voorbeeld van Samen maken we de Stad".  Het document Zwolle armoedevrij is in te zien op www.zwolle.nl onder de rubriek ‘werk en inkomen’.

Artikel delen:

Reageer