Landelijke Naturalisatiedag Zwolle

Zwolle – Dinsdagmiddag kregen nieuwe Nederlanders uit de regio’s Zwolle, Kampen en Hardenberg van wethouder en vandaag loco-burgemeester H. Kenkhuis hun Nederlandse paspoort uitgereikt. De nieuwe landelijke naturalisatiedag werd met ingang van 2008 voortaan 15 december, officieel ook Koninkrijksdag.

15-12-2009_landelijke_naturalisatiedag_schepenzaal_1.jpg

Op 24 juni 2005 besloot de ministerraad met instemming van de Tweede Kamer en op voorstel van de toenmalige minister van integratiezaken Verdonk, tot invoering van deze dag. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd en was dus niet echt een feestelijke aangelegenheid. Op naturalisatiedag overhandigen gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie het Nederlandse paspoort aan nieuwe burgers die tevens hun inburgeringsexamen met succes hebben afgelegd. Als afsluiting van het integratieproces wordt op de dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.

15-12-2009_landelijke_naturalisatiedag_schepenzaal_3.jpg

15-12-2009_landelijke_naturalisatiedag_schepenzaal_5.jpg

Vanaf 2007 is de bijwoning van de plechtigheid verplicht.

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie, mede namens minister Hirsch Ballin van Justitie, minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de wijziging van de datum van 24 augustus naar 15 december. Met de wijziging komt het kabinet tegemoet aan de wens van de gemeenten, van de Nederlandse Antillen en Aruba.

15-12-2009_landelijke_naturalisatiedag_schepenzaal_2.jpg

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een landelijke naturalisatiedag te organiseren. Er werd gekozen voor 24 augustus, de datum waarop in 1815 in Nederland de eerste Grondwet in werking trad. Tijdens het organiseren van de eerste landelijke naturalisatiedag gaven gemeenten aan de datum niet gelukkig te vinden. De dag valt in de zomervakantie, een periode waarin het merendeel van de betrokkenen afwezig is, waaronder burgemeesters, mensen die tot Nederlander worden genaturaliseerd en belangstellenden.

15-12-2009_landelijke_naturalisatiedag_schepenzaal_4.jpg

Voor de nieuwe datum is gekeken naar een dag met feestelijke betekenis. In aanmerking kwamen naast Koninkrijksdag (15 december) ook Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Na onder meer advies te hebben gevraagd aan een aantal burgemeesters is unaniem gekozen voor 15 december. Ook de Gevolmachtigde ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba stemmen met dit voorstel in.

Op 15 december 1954 werd het Koninkrijkstatuut getekend, waarin de verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebieden zijn geregeld. Voor de nieuwe datum wordt de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap gewijzigd.

In de Verenigde Staten vindt de ceremonie voor het staatsburgerschap plaats op ‘citizenship day’ die valt op 17 september, de datum waarop in 1787 de eerste Grondwet van het land werd getekend.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer