Horeca Park Wezenlanden eind 2011 open

Zwolle – Uit de openbare inschrijving voor de horecavoorziening in park De Wezenlanden is Coelenhage uit Wezep in combinatie met 03 Ontwikkeling als beste naar voren gekomen.

Vijf partijen schreven zich in voor het realiseren en exploiteren van de horecavoorziening. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft de combinatie Coelenhage 03 Ontwikkeling het beste en meest volledige plan van aanpak, ervaring met meerdere doelgroepen en visie op de locatie. Voor de vestiging van de horecavoorziening in het park is een ontheffing nodig van bepalingen in het huidig bestemmingsplan. Een bouwvergunning kan dan vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan verleend worden. Naar verwachting geeft de gemeente eind 2010 de bouwvergunning af, de horecavoorziening zou dan eind 2011 open kunnen gaan. Begin volgend jaar organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden.

De afgelopen jaren is park De Wezenlanden opgeknapt. Eind februari/begin maart wordt een begin gemaakt met het plaatsen van een grote speelvoorziening. In het voorjaar worden de laatste puntjes op de i gezet voor wat betreft de aanleg en afwerking van paden, het afwerken van terreinen. Verder wordt de dijk langs het koelwaterkanaal verhoogd en komt er een pad over de dijk.

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer