Gemeente sluit overeenkomst met Stichting Mee Doen

Zwolle – Woensdag ondertekende de gemeente Zwolle met Stichting Mee Doen een overeenkomst. Met deze overeenkomst werd vastgelegd dat de gemeente Zwolle de uitvoering voor deze stichting gaat doen. Concreet houdt dit in dat de gemeente de aanvragen behandelt en de betalingen verzorgt op basis van de regels van de stichting.

Namens de gemeente Zwolle was wethouder Knol aanwezig. Namens de Stichting Mee Doen dhr. Helder en mevr. Dresscher. Reden voor deze overeenkomst is dat Stichting Mee Doen onvoldoende capaciteit heeft deze uitvoering zelf te doen. In het kader van Samen Maken we de Stad vindt de gemeente dat we ons samen moeten inspannen zodat kinderen kunnen blijven deelnemen aan activiteiten.

Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, een sportclub of muzische vorming. Voor kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Ze maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. Daarnaast leren ze winnen en omgaan met verlies.

Dit lijkt vanzelfsprekend. Toch is het dat niet: de (stille) armoede neemt toe. Ook in de gemeente Zwolle. Ruim 4000 huishoudens moeten rondkomen met een inkomen op of onder het sociaal minimum. Kinderen van ouders in een armoedesituatie kunnen vaak niet meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt sociale uitsluiting. En dat is slecht voor betrokken kinderen, en op de langere termijn, slecht voor de samenleving.

Stichting Meedoen Zwolle helpt

Stichting Meedoen Zwolle is een fonds dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen die zich in de greep van de armoede bevinden. Via financiële hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de betaling van extra opleidingskosten, het lidmaatschap van een sportclub of de kosten voor excursies.

Stichting Meedoen Zwolle werkt met twee soorten partners. In de eerste plaats zoekt zij natuurlijk donateurs, om de benodigde financiën op tafel te krijgen. Donateurs van Meedoen zijn veelal bedrijven of verenigingen, maar ook particulieren en serviceclubs als de Rotary of de Lions club.

Daarnaast werkt Meedoen Zwolle met zogenaamde ‘netwerkpartners’: maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwverenigingen of schoolbesturen. Juist deze organisaties weten bij uitstek waar de kinderen binnen de doelgroep te vinden zijn, en hoe ze geholpen kunnen worden. Via deze kanalen kan Meedoen Zwolle de juiste kinderen helpen. En dat zonder overheadkosten, zodat uw gift ook echt terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben.

Schoolreisje? Excursie? Sportclub?
Extra schoolkosten?

In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met deze dingen: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen kan Stichting Meedoen Zwolle hulp bieden.

Laat alle kinderen meedoen!

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting, die kinderen helpt meedoen. Met financiële ondersteuning zorgt Meedoen ervoor dat kinderen toch mee kunnen op schoolreisje, of met excursies. Ook helpen wij kinderen die graag willen sporten, of dansen of bij een muziekvereniging willen.

Voor wie is Meedoen bedoeld?

Ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen

  • in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • met een inkomen van ten hoogste 120% van het minimuminkomen
  • uit de gemeente Zwolle

kunnen een aanvraag indienen bij Meedoen.

Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van

  • schoolreisjes, werkweken en schoolkampen
  • sport, dans, toneel, muzikale vorming
  • andere zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien.
Artikel delen:

Reageer