Meer turnmateriaal in Zwolse sportzalen

Zwolle – Gym- en sportzalen in Zwolle krijgen extra toestellen en materialen voor turnonderricht. Na overleg met gymnastiekverenigingen in de stad hebben burgemeester en wethouders dat besloten. Door de investering kan de Zwolse jeugd dichter bij huis en tegen niet te hoge kosten turnen. De Zwolse gymnastiekverenigingen hebben bekeken of de standaarduitrusting van sportaccommodaties in de gemeente voldoende zijn toegesneden op turnlessen. Uit die inventarisatie is gebleken dat de aanwezige materialen en toestellen vooral bedoeld zijn voor bewegingsonderwijs van de basisscholen. Om turnonderricht te geven is ander materiaal nodig.

Het college heeft daarvoor nu 40 duizend euro beschikbaar gesteld. Daar wordt turnmateriaal voor gekocht dat de turnsport in de stad ten goede komt. Door de nieuwe spullen te gebruiken in diverse gym- en sportzalen in de stad kan een brede doelgroep er gebruik van maken. Op termijn komt er mogelijk ook nog een turnhal in Zwolle met onder meer toestellen die niet steeds opgeruimd hoeven te worden. Die turnhal met vaste opstelling is met name bedoeld voor de topgroep van Zwolse turners.  

Artikel delen:

Reageer