Trias Jeugdhulp vangt bijna 1500 pleegkinderen op

Zwolle – Trias Jeugdhulp heeft in 2009 bijna 1500 kinderen opgevangen in pleeggezinnen; er is opnieuw sprake van een forse groei. Pleegzorg is de eerste keuze als een kind niet langer thuis kan wonen; deze hulpvorm staat het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie, zeker als een kind bij familie of bekenden kan wonen. Deze insteek van Trias Jeugdhulp en Provincie Overijssel verklaart ook de uitbreiding voor de pleegzorg over 2009.

herfst_020_313.jpg

Met – tijdelijke – extra gelden van de provincie kon Trias Jeugdhulp dit jaar versneld kinderen helpen, waardoor de wachtlijst voor alle vormen van pleegzorg nu bijna op 0 staat. Trias Jeugdhulp verzorgt voor de gehele provincie de scholing, werving en training voor aspirant-pleegouders. De organisatie zorgt voor een passend pleeggezin en begeleidt en ondersteunt pleegouders en -kinderen tijdens de plaatsing. Behoud van kwaliteit blijft, ook onder de enorme druk van de wachttijden, een voortdurend aandachtspunt. Op dit moment begeleidt Trias Jeugdhulp ruim 800 pleeggezinnen in Overijssel. Het betreft hier kort- en langdurende opvang, maar bijvoorbeeld ook pleegzorg tijdens weekenden en vakantie(s). Een aantal van de in 2009 geholpen kinderen is via Spoedzorg binnengekomen; een deel van hen wacht op een passende plek in de langdurende pleegzorg. Mensen die interesse hebben in het pleegouderschap kunnen een informatiepakket opvragen via (038) 456 47 77.
Speerpunten 2010. Het komende jaar zet Trias Jeugdhulp extra in op deskundigheidsbevordering voor pleegouders, met speciale Leer- en LOOP avonden (Leren Over Ontwikkeling Pleegkinderen). Daarnaast is er steeds meer vraag naar pleeggezinnen voor kinderen met licht verstandelijke beperkingen. Ook grote pleeggezinnen die meerdere kinderen met een indicatie voor gezinshuis of gezinsgroep voor behandeling willen opnemen, vormen een speerpunt voor 2010.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer