SWZ stelt ambitieuze begroting voor 2010 vast

Zwolle – Deze week heeft Woningstichting SWZ haar begroting en jaarplan voor 2010 vastgesteld. Belangrijke speerpunten voor de Zwolse woningcorporatie in 2010 zijn wonen, welzijn & zorg en duurzaamheid. Ook volgend jaar levert SWZ weer een belangrijke bijdrage aan de woningbouwproductie in Zwolle. Er worden onder andere woningbouwprojecten opgeleverd in Assendorp (oude Wilhelminaschool en de oude Ambachtsschool), in de binnenstad (Potgietersingel) en in Stadshagen. Gestart wordt in 2010 met twee grootschalige projecten in de Kamperpoort (Feniks) en in Holtenbroek (voormalige Trapjeswijk). Ook in Stadshagen staat voor SWZ een nieuw project op stapel.

De opbrengsten uit de verkoop van bestaande huurwoningen is voor woningcorporaties een belangrijke basis voor investeringen. Dit geldt ook voor SWZ. In 2010 wordt uitgegaan van 75 te verkopen woningen. In 2008 waren dit er 85 en in 2009 komen de daadwerkelijke verkopen uit bestaand bezit uit op 75. Binnen de branche-vergelijking van woningcorporaties scoort SWZ hoog als het gaat om uitgaven op het gebied van leefbaarheid. Dit wordt in 2010 doorgezet. De geplande investeringen in onderhoud van woningen bedragen volgend jaar ruim 9 miljoen euro. Grotere wijk- en buurtrenovaties zijn geplan in Ittersummerlanden en Dieze. Binnen haar interne bedrijfsvoering heeft SWZ een besparing opgenomen van 5%. Voor de huurverhoging op 1 juli aanstaande, wordt uitgegaan van het inflatiepercentage.  

Een aantal jaren geleden heeft SWZ een strakke focus bepaald. De woningcorporatie richt zich nagenoeg volledig op de huisvesting van mensen met de lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Gezien de lastenstijging voor woningcorporaties, moeten alle zeilen worden bijgezet om dit te blijven waarmaken. Door de focus op sociale woningbouw is SWZ binnen haar bedrijfsvoering en voor haar toekomstige investeringen niet afhankelijk van duurdere nieuwbouwwoningen. Het tempo van het realiseren van de ambities, is afhankelijk van huuropbrengsten en verkoopopbrengsten uit de bestaande voorraad. Hier stemt SWZ haar contractvorming en de start van projecten dan ook op af.

Artikel delen:

Reageer