Voorbereidende werkzaamheden Oude Mars

Zwolle – Maandag 4 januari 2010 start aannemer Nonak, in opdracht van de gemeente, met voorbereidende werkzaamheden op de Oude Mars. De activiteiten betreffen het bouwrijp maken van de eerste fase van de toekomstige buurt. De werkzaamheden betreffen het aansluiten van de (later aan te leggen) ontsluitingsweg van de nieuwe buurt op de Wijheseweg. De Wijheseweg blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor verkeer. Wel geldt ter hoogte van het bouwvak een snelheidsbeperking van 30 km/u. De werkzaamheden worden via bebording aangegeven. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin februari 2010 afgerond.

Gelijktijdig met de bovenstaande werkzaamheden, gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van riolering, nutsvoorzieningen (kabels en leidingen) en paden en het ophogen van de kavels. De werkzaamheden zijn naar verwachting in december 2010 gereed. Algemene informatie over vrije sectorkavels op de Oude Mars is te vinden op: www.oudemarszwolle.nl.

 

Artikel delen:

Reageer