Horeca Park Wezenlanden van raadsagenda afvoeren

Zwolle – 11 januari a.s., staat het agendapunt m.b.t. de Horeca Park Wezenlanden op de gemeenteraadsagenda. GroenLinks/De Groenen heeft op 22 december jl het verzoek gedaan dit agendapunt van de raadsagenda af te voeren.

GLDG.jpg

Zij vinden de gepresenteerde plannen dusdanig fors en ingrijpend voor het park en zijn omgeving, dat zij eerst het standpunt van de klankbordgroep en de uitkomst van de informatieavond aan omwonenden willen afwachten. Nu al een krediet van € 100.000, beschikbaar te stellen vindt GroenLinks/De Groenen voorbarig. Graag willen zij een aantal artikel 45 vragen beantwoordt zien, alvorens een definitief standpunt in te nemen. Vooralsnog is GroenLinks/De Groenen, gezien alle openstaande vraagtekens, tegen een partycentrum met een als nu gepresenteerde grootte en opzet in het park.

GroenLinks/De Groenen hebben het college de volgende artikel 45 vragen voorgelegd:

1. In het eerdere collegevoorstel Horecavoorziening Park De Wezenlanden, dd 19 maart 2008, is aangegeven: "Bij het vestigen van een horecavoorziening in het park geldt als uitgangspunt dat een zo gering mogelijke verstoring van het park plaatsvindt. Ook dient de op te richten bebouwing, die een bijzonder karakter dient te hebben, goed te worden ingepast in het park". Einde citaat. Op welke wijze voldoen de huidige plannen hieraan?

2. In het zelfde voorstel werd aangegeven: "Bij het uitwerken van het parkeerplan en het opstellen van het definitieve ontwerp zal overleg plaatsvinden met belanghebbenden uit de omgeving van het park en andere betrokkenen. Ook ten aanzien van andere voor belanghebbenden van belang zijnde aspecten van de ontwikkeling en realisatie van de horecavoorziening zal voorlichting en/of overleg plaatsvinden om het draagvlak voor een horecavoorziening in het park te vergroten". Einde citaat. Klopt het dat hiervan is afgeweken? Hoe gaat u dit alsnog rechtzetten?

3. Waarom komt u eerst naar de raad met het voorstel, en gaat u niet eerst met klankbordgroep en omwonenden in gesprek?

4. Op welke wijze kunnen klankbordgroep en omwonenden nu nog invloed op de plannen uitoefenen, en bent u bereid alsnog eerst de uitkomsten van de presentaties aan hen te wegen alvorens met voorstellen naar de raad te komen? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe weegt u de eerdere uitkomsten van de klankbordgroep waarin duidelijk vraagtekens zijn aangegeven over de grootte (wens was : beperkte grootte) van de horecavoorziening? Terwijl de mogelijkheid voor (doorlopend?) feesten met maar liefst 500 a 600 gasten nooit duidelijk door de gemeente is aangegeven? (zie raadsvoorstel en bijlagen Park de Wezenlanden, Inspraak en Definitief Ontwerp 01-06-2004)

6. Bent u bereid om alsnog eerst het parkeren en de bereikbaarheid goed te regelen alvorens definitieve besluitvorming over in zee gaan met een gegadigde plaatsvindt, zo nee waarom niet?

7. Zijn er afspraken met de ondernemer over randvoorwaarden aan- en afstemming over programmering van – activiteiten en openingstijden, zowel mbt omwonenden als invloed op natuur in het park (licht, geluid) , net zoals er randvoorwaarden zijn aan het totaal aantal evenementen in het park?

8. Is er binnen de horecamarkt nog wel ruimte voor een dusdanig grote voorziening, zijn de effecten op bestaande ondernemers in kaart gebracht?

9. Kunnen we een nadere financiële onderbouwing krijgen van scenario’s waarbij de realisatie van deze horecavoorziening wordt gezet naast mogelijkheden voor kleinere horeca? En ook naast het alternatief om deze kleinere horeca dan te vestigen op de andere in de klankbordgroep genoemde locatie: bij de kinderboerderij? Deze laatste optie is in het eerdere raadsvoorstel niet uitgesloten.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. partycentrum?

  T was toch gewoon de bedoeling dat er een bistro’tje kwam? Gewoon voor de mensen die lekker aan het wandelen zijn dat ze een bakkie koffie en een broodje kunnen halen oid…


  Maak melding

 2. idd, volgens mij wordt het meer een partycentrum dan een gezellig tentje waar je na het wandelen/sporten iets kunt gaan drinken of loungen, oid, kijk maar hoe gezellig het nu is bij “Partycentrum Coelenhage” in wezep, niet echt dus…….


  Maak melding

 3. Ik voorzie alleenmaar problemen opdoemen met de evenementenfunctie van het park. Conflicterende belangen van de horecauitbater en de organisatoren van de evenementen…

  doe anders maar gewoon niet. Hoef je ook geen oplossingen te gaan zoeken voor een probleem wat er (nog) niet is, zoals parkeergelegenheid, geluisdoverlast, etc. etc.


  Maak melding

 4. Waarom nemen mensen de broodjes niet mee van huis als ze uit gaan en een thermoskan koffie of thee, een picnick, alhoewel met dit weer…nou vooruit een snertkraam dan!


  Maak melding

 5. los van wat er ook komt,dit kan voor elke exploitant financieel nooit uit gezien de weinige bezoekers van het park ( buiten de festivals dan). dus gewoon niet doen, of moet er weer gemeentelijke subsidie bij? de organisatoren van de festivals regelen hun eigen hapjes en drankjes wel en dit moet ook zo blijven!


  Maak melding

 6. Het proviciehuis en de rechtbank zitten om de hoek. Ik denk dat die daar gretig gebruik van maken. Bijvoorbeeld vergaderingen met een borrel en etentje erbij.


  Maak melding

Reageer